Enphase Envoy

Instrukcja instalacji i obsługi

Urządzenie Enphase Envoy

Informacje

Dane kontaktowe:
Enphase Energy Inc.
1420 N. McDowell Blvd.
Petaluma, CA 94954
www.enphase.com
formularz kontaktowy

Oficjalny dystrybutor produktów Enphase na Polskę:

Smartx Sp. z o.o.
ul. Falista 2, 41-906 Bytom
biuro@mikroinwertery.com
www.enphase.com.pl

Zgodność z FCC

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęcamy do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

 • zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej
 • zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem
 • podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
 • skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Inne informacje

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z ICES 003 Industry Canada.

Informacje o licencjach innych firm można znaleźć w witrynie enphase.com/licenses.

Informacje o patentach firmy Enphase można znaleźć na stronie enphase.com/company/patents/.

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są uznawane za własność ich właścicieli.

Tekst gwarancji można znaleźć na stronie enphase.com/warranty.

Dokumentacja użytkownika jest często aktualizowana. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby uzyskać najnowsze informacje.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do użytku przez profesjonalny personel instalacyjny i konserwacyjny.

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z poniższym testem w pierwszej kolejności

Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku. Instrukcje te są kluczowe dla instalacji i konserwacji urządzenia Enphase IQ Envoy ™.

Aby zapewnić bezpieczną instalację i działanie urządzenia IQ Envoy, należy zwrócić uwagę na następujące symbole bezpieczeństwa, które pojawiają się w tym dokumencie, aby wskazać niebezpieczne sytuacje i ważne instrukcje bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza to niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE Wskazuje na sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować awarię sprzętu. Zachowaj szczególną ostrożność i postępuj zgodnie z instrukcją.
UWAGA Wskazuje na informacje, które są bardzo ważne dla optymalnego działania systemu. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Instrukcje bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem!
Nie instaluj transformatorów prądowych (CT), gdy w obwodzie płynie prąd. Zawsze instaluj przewody CT w listwach zaciskowych przed zasileniem obwodu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem.
Ryzyko pożaru.
Nie próbuj naprawiać urządzenia Envoy samodzielenie. Nie zawiera ono części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Manipulowanie lub otwieranie obudowy IQ Envoy spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli IQ Envoy przestanie działać, skontaktuj się z działem obsługi klienta Enphase, aby uzyskać pomoc na stronie enphase.com/en-us/support/contact. Zleć serwis wykwalifikowanemu personelowi.
Tylko wykwalifikowany personel powinien rozwiązywać problemy, instalować lub wymieniać urządzenie Enphase Envoy.
Nie podłączaj nieużywanych zacisków lub listew zaciskowych do urządzenia Enphase Envoy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem.
Nie używaj urządzenia Enphase w sposób nieprzewidziany przez producenta. Może to spowodować śmierć lub obrażenia osób lub uszkodzenie sprzętu.
Zawsze odłączaj obwód od systemu dystrybucji zasilania budynku przed instalacją lub serwisowaniem transformatorów prądowych (CT).
OSTRZEŻENIE Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenie Enphase Envoy, przeczytaj wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze zarówno w opisie technicznym, jak i na samym urządzeniu.
Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Instalując IQ Envoy w obudowie, wybierz miejsce do instalacji, w którym temperatura otoczenia nie przekracza 46°C (115°F).
UWAGA Nie należy instalować transformatorów prądowych w panelu, w którym zajmują one więce niż 75% powierzchni panelu. Sprawdź lokalne przepisy i normy w celu uzyskania wskazówek.
Nie instaluj transformatorów prądowych w miejscu, w którym będą blokować otwory wentylacyjne lub w obszarze wentylacji bezpieczników.
Transformatory prądowe (CT) nie nadają się do metod okablowania klasy 2 i nie są przeznaczone do podłączenia do urządzeń klasy 2.
Zabezpiecz transformatory prądowe (CT) i poprowadź przewody tak, aby nie stykały się bezpośrednio z zaciskami pod napięciem lub magistralą.
Wykonaj wszystkie instalacje elektryczne zgodnie ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.
Aby zapewnić optymalną niezawodność i spełnić wymagania gwarancyjne, urządzenie Enphase Envoy musi zostać zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją.

Urządzenie Enphase Envoy

Urządzenie Enphase IQ Envoy jest integralnym elementem systemu Enphase Home Energy Solution. Działa między urządzeniami Enphase lub innym systemem PV a internetowym oprogramowaniem do monitorowania i analizy produkcji energii Enphase Enlighten™. W połączeniu z urządzeniami Enphase IQ Envoy może kontrolować funkcje zarządzania siecią oraz monitorować produkcję energii oraz jej zużycie. W połączeniu z systemami fotowoltaicznymi innymi niż Enphase może gromadzić dane dotyczące produkcji i zużycia, ale nie kontroluje funkcji zarządzania siecią.

WAŻNE: Urządzenie Enphase IQ Envoy oraz mikroinwertery serii IQ6 oraz IQ7 nie komunikują się i nie powinny być używane z urządzeniami poprzedniej generacji. Zawsze używaj mikroinwerterów serii IQ6 i/lub IQ7 z urządzeniem IQ Envoy.

Jak działa system mikroinwerterów Enphase

Mikroinwerter Enphase przekształca wyjście prądu stałego modułu fotowoltaicznego w prąd przemienny zgodny z siecią. Oprócz przeprowadzania konwersji prądu stałego na prąd przemienny, maksymalizuje produkcję energii, stosując zaawansowany algorytm śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT). Ten zintegrowany system maksymalizuje produkcję energii systemu PV, zwiększa jego niezawodność oraz upraszcza projektowanie, instalację i zarządzanie.

Urządzenie Envoy IQ działa jako brama między urządzeniami Enphase i aplikacją Enlighten, wykorzystując precyzyjne transformatory prądowe (CT) do pomiaru produkcji energii fotowoltaicznegj i jej zużycia w domu. Gromadzi dane dotyczące wydajności systemu fotowoltaicznego za pośrednictwem linii prądu przemiennego i przekazuje te dane do apliakcji Enlighten za pośrednictwem Internetu w celu sporządzania raportów statystycznych. Aplikacja Enlighten analizuje dane zebrane przez każdy mikroinwerter Enphase podłączony do urządzenia Envoy IQ. Jest ono niezbędne do monitorowania systemu PV oraz rozwiązywania problemów. Aplikacja Enlighten automatycznie wykrywa wszelkie spadki w produkcji energii, identyfikuje możliwe przyczyny i sugeruje rozwiązania.

Aplikacja Enlighten zapewnia szeroki zakres informacji na temat wydajności systemu fotowoltaicznego. Dostęp do niej możesz uzyskać na komputerze lub urządzeniu mobilnym i przeglądać aktualne informacje o wydajności w dowolnym momencie.

Rozwiązania Enphase dla systemów fotowoltaicznych

Planowanie i przygotowanie instalacji

Instalacja i obsługa IQ Envoy nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani unikalnej wiedzy komputerowej lub sieciowej. Dla sieci lokalnej (LAN), IQ Envoy jest po prostu kolejnym urządzeniem w sieci, podobnie jak komputer. IQ Envoy po prostu łączy się z routerem lub wykorzystuje Enphase Mobile Connect™ (modem komórkowy) w celu komunikacji z witryną monitorowania i analizy produkcji energii Enphase Enlighten. Urządzenie Envoy IQ komunikuje się z mikroinwerterami za pomocą przewodów zasilających.

Po zainstalowaniu, wykryciu lub przygotowaniu mikroinwerterów urządzenie IQ Envoy utrzymuje wewnętrzną bazę danych wszystkich znanych mikroinwerterów Enphase w zarządzanej przez siebie instalacji PV. W regularnych odstępach czasu IQ Envoy odpytuje każdy mikroinwerter w poszukiwaniu danych dotyczących produkcji energii. Posługując się połączeniem internetowym, Envoy IQ przekazuje te informacje do aplikacji Enlighten. Urządzenie Envoy IQ zgłasza również wszelkie stany błędu, które mają wpływ na niego lub na mikroinwertery. W aplikacji Enlighten można wyświetlić zarówno dane dotyczące produkcji i zużycia energii, jak i stan błędów.

Urządzenie IQ Envoy komunikuje się zarówno za pośrednictwem linii zasilającej, jak i połączenia internetowego. Z jednej strony Envoy IQ komunikuje się z mikroinwerterami poprzez linie energetyczne na obiekcie, z drugiej z aplikacją Enlighten przez Internet.

Schamet instalacji opartej i mikroinwertery Enphase

Kontrola przed instalacją

Przed zainstalowaniem urządzenia IQ Envoy wykonaj następujące kroki.

WAŻNE: Urządzenie Enphase IQ Envoy oraz mikroinwertery serii IQ6 oraz IQ7 nie komunikują się i nie powinny być używane z urządzeniami poprzedniej generacji. Zawsze używaj mikroinwerterów serii IQ6 i/lub IQ7 z urządzeniem IQ Envoy.

Zaplanuj podłączenie zasilania

Zaplanuj instalację IQ Envoy w certyfikowanej przez NRTL obudowie NEMA typu 3R (lub lepszej). W przypadku okablowania w pomieszczeniu należy zastosować odpowiednio dobraną obudowę.

Zaplanuj podłączenie do Internetu

Dodatkowe wymagania dotyczące korzystania z internetowego oprogramowania do monitorowania i analizy produkcji i zużycia energii Enlighten to:

 • połączenie internetowe dla urządzenia IQ Envoy przez router lub modem komórkowy Enphase Mobile Connect [model Enphase CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G)]. Zdecyduj, czy podłączyć IQ Envoy do Internetu za pomocą zintegrowanego Wi-Fi, modemu Enphase Mobile Connect, czy też mostka PLC z kablami Ethernet.
 • Jedna z następujących przeglądarek internetowych z włączonymi plikami cookie: Chrome 44 lub nowszy, Firefox 41 lub nowszy, Internet Explorer 11, Microsoft Edge dla Windows, Safari 8 lub nowszy.

Pobierz zestaw narzędzi dla instalatorów solarnych Installer Toolkit App

Enphase Installer Toolkit App to aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS i Android, która umożliwia instalatorom konfigurację systemu podczas instalacji, eliminując potrzebę korzystania z laptopa i zwiększając wydajność instalacji.

 • Pobierz aplikację mobilną Enphase Installer Toolkit App i otwórz ją, aby zalogować się na swoje konto Enlighten. Dzięki tej aplikacji możesz połączyć się z urządzeniem Envoy IQ, aby śledzić postęp instalacji systemu. Aby pobrać kliknij tutaj
 • Pobierz najnowszą wersję oprogramowania. Aby to zrobić, przejdź do ekranu Envoy Resources w ustawieniach aplikacji Installer Toolkit App
 • Aby uruchomić aplikację Installer Toolkit, potrzebujesz jednego z następujących urządzeń mobilnych:
  • urządzenie mobilne z systemem Android w wersji 5 (Lollipop) lub nowszej, lub
  • urządzenie z systemem iOS 8 lub nowszym
Pakiet instalacyjny Enphase Installer Toolkit App

Uwagi dotyczące pomiaru

IQ Envoy zawiera produkcyjny przekładnik prądowy. Dodatkowo możesz zamówić dwa przekładniki prądowe do monitorowania zużycia energii. Podczas instalacji przekładników prądowych:

 • Nie instaluj przekładników prądowych w miejscu, w którym przekraczają one 75% przestrzeni na przewody o dowolnym polu przekroju lub zapoznaj się z lokalnymi normami w celu uzyskania wskazówek.

Aby zainstalować produkcyjny przekładnik prądowy:

 • Upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń do zainstalowania produkcyjnego przekładnika prądowego wokół linii 1 odłącznika fotowoltaicznego.

Aby zainstalować przekładnik prądowy monitorujący zużycie energii (przekładnik CT-200-SPLIT zamawiany osobno):

 • W przypadku pomiaru zużycia netto upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń do zainstalowania obu przekładników prądowych wokół linii 1 i 2 od głównych kanałów zasilających.
 • Aby dokonać pomiaru całkowitego zużycia, upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń do zainstalowania przekładników prądowych wokół linii zasilających obwód konsumpcyjny.

Zawartość opakowania

Sprawdź następujące elementy w opakowaniu:

 • Urządzenie IQ Envoy z pomarańczowym logotypem IQ
 • Produkcyjny przekładnik prądowy ze stałym rdzeniem
 • Długość szyny DIN do montażu
 • Ferrytowy koralik do zamocowania na kablu Ethernet, jeśli jest używany
 • Instrukcja szybkiej instalacji Envoy IQ

Wymagane akcesoria

Instalując urządzenie IQ Envoy na zewnątrz użyj certyfikowanej przez NRTL obudowy NEMA typu 3R (lub lepszej) z przyłączem rurowym. Nie wierć otworów w górnej części obudowy lub w innym miejscu, które pozwala na wnikanie wilgoci. Metalowe obudowy mogą wpływać na siłę sygnału Wi-Fi. W przypadku instalacji w pomieszczeniu należy stosować odpowiednio dobraną obudowę.

Opcjonalne akcesoria

W razie potrzeby upewnij się, że masz następujące opcjonalne elementy:

 • Jeśli planujesz wykonać pomiar zużycia energii, potrzebujesz dwóch przekładników prądowych z rozdzielonym rdzeniem (Enphase CT-200-SPLIT)
 • Zdecyduj, której opcji użyć do połączenia z Internetem:
  • Modem Enphase Mobile Connect [zamów Enphase CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G)]
  • Mostek Ethernet przez sieć elektroenergetyczną (PLC) z kablami Ethernet (zamów Enphase EPLC-01)
  • Kabel Ethernet [802.3, Cat5E lub Cat6, nieekranowana skrętka (UTP)]. Nie używaj ekranowanego kabla skrętki (STP).

Pojemność systemu

IQ Envoy wykonuje pomiary produkcyjne, opcjonalne pomiary zużycia i monitoruje do 600 mikroinwerterów Enphase i do 39 baterii AC firmy Enphase.

UWAGA: Aby zainstalować wiele urządzeń Envoy w jednym systemie PV, sprawdź nasze wytyczne techniczne dotyczące projektowania komercyjnego na stronie enphase.com/support.

Stwórz mapę systemu PV i zainstaluj moduły fotowoltaiczne i mikroinwertery

Stwórz mapę systemu PV, którą zeskanujesz później za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji Installer Toolkit. (Patrz „Metoda A: Zaopatrzenie urządzeń w pakiet instalatora”)

UWAGA: W razie potrzeby mapę instalacji można znaleźć na odwrocie instrukcji mikroinwertera.
 • Utwórz papierową mapę instalacji, aby zapisać numery seryjne i pozycje mikroinwerterów w Twoim systemie PV.
 • Podobnie jak w przypadku mikroinwerterów (i baterii Enphase, jeśli są zainstalowane), oderwij usuwalną etykietę z dolnej części urządzenia IQ Envoy i umieść ją na papierowej mapie instalacji.
 • Zawsze przechowuj kopię mapy instalacyjnej w swojej dokumentacji.

Kolejność instalacji

Instalacja urządzenia IQ Envoy składa się z dwóch części. Aby zapewnić pomyślne wykrycie urządzenia, należy wykonać część 2 po zainstalowaniu mikroinwerterów i/lub akumulatorów Enphase.

INSTALACJA - CZĘŚĆ 1
1. Wybierz miejsce instalacji dla urządzenia IQ Envoy
2. Podłącz urządzenie IQ Envoy do zasilania
3. Uruchom i zaktualizuj urządzenie IQ Envoy
INSTALACJA - CZĘŚĆ 2
4. Wykryj urządzenia
5. Sprawdź konfigurację i uruchom pomiar
6. Połącz się z aplikacją Enlighten
7. Wyślij raport podsumowujący swojej instalacji
8. Aktywuj monitoring

Instalacja urządzenia IQ Envoy – Część 1

Aby zainstalować IQ Envoy, wykonaj następujące kroki i zapoznaj się z poniższym rysunkiem oraz schematem połączeń:

Złącza urządzenia IQ Envoy

Wybór lokalizacji dla urządzenia IQ Envoy

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Instalując IQ Envoy w obudowie, wybierz miejsce instalacji, w którym temperatura otoczenia nie przekracza 46ºC (115ºF).
 1. Zainstaluj IQ Envoy w pobliżu głównego przyłącza elektrycznego lub PCC (punkt wspólnego sprzężenia) i przy wyborze lokalizacji weź pod uwagę długość przewodów produkcyjnych CT (1.5m). Nie przedłużaj przewodów produkcyjnych CT.
 2. Zainstaluj IQ Envoy w chronionym suchym miejscu w obudowie z certyfikatem NRTL, NEMA typ 3R (lub lepszym) z przyłączem rurowym. W przypadku okablowania IQ Envoy w pomieszczeniu należy zastosować odpowiednio dobraną obudowę.
  UWAGA: Metalowe obudowy mogą wpływać na siłę sygnału Wi-Fi.
 3. Sposób montażu:
  • Zainstaluj urządzenie poziomo za pomocą dołączonej szyny DIN.
  • Do montażu na ścianie użyj dwóch śrub #8 i śrubokręta. Najpierw zamontuj szynę DIN, a następnie przymocuj do niej urządzenie IQ Envoy.

Zapewnienie połączenia z zasilaniem

Po podłączeniu urządzenia IQ Envoy należy go zainstalować w wentylowanej obudowie z certyfikatem NRTL NEMA typu 3R (lub lepszym) z przyłączem rurowym.

IQ Envoy wykorzystuje bloki zacisków do zasilania i połączeń pomiarowych. Musisz zainstalować jeden przekładnik prądowy (CT) do pomiaru produkcji. Monitorowanie zużycia jest opcjonalne i wymaga zamówienia i zainstalowania dwóch dodatkowych przekładników prądowych z dzielonym rdzeniem. Użyj chronionego kanału dla przewodów CT od głównego przyłącza zasilania do urzadzenia IQ Envoy. Przewody zużycia CT mają 4m długości. Jeśli potrzebujesz je przedłużyć, sprawdź opis tej procedury w dalszej części niniejszej instrukcji. Nigdy nie przedłużaj przewodów produkcyjnych CT.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Zawsze należy odłączyć napięcie obwodów przed podłączeniem zasilania i przekładników prądowych.
 1. Do obwodu zasilającego użyj dwupolowego bezpiecznika do 20A (maksymalnie).
 2. Upewnij się, że okablowanie zasilające jest miedziane w klasie od 12 do 14 AWG dla temperatury 75°C lub wyższej.
 3. Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę na drzwiach bloku zacisków i otwórz je.
 4. Otwórz drzwi bloku zacisków i podłącz przewody zasilające oraz przewody neutralne, jak pokazano na poniższym schemacie: podłącz linię 1 do L1, linię 2 do L2, a przewód neutralny do N. Dokręć śrubę z momentem 1.18Nm
Schemat połączeniowy Envoy IQ

Instalacja przekładników CT dla pomiarów

IQ Envoy używa bloków zacisków do pomiaru połączeń. Monitorowane przez UL przekładniki prądowe zapewniają pomiar produkcji energii i (opcjonalnie) pomiar zużycia. Podczas podłączania IQ Envoy do pomiaru produkcji i zużycia, należy zainstalować przekładniki prądowe (CT) dokładnie tak, jak opisano dla twojej instalacji. Musisz zadbać o bezpieczne poprowadzenie przewodów przekładników CT z sieci prądu przemiennego do urządzenia IQ Envoy. Jeśli chcesz przedłużyć przewody, zobacz „Przedłużenie przewodów CT”.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie instaluj przekładników prądowych pod napięciem. Zawsze podłączaj przewody CT do listw zaciskowych przed zasileniem obwodu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Należy pamiętać, że instalacja tego urządzenia wiąże się z ryzykiem porażenia prądem. Podczas podłączania okablowania urządzena Envoy IQ zawsze wyłącz zasilanie główne. Jeśli odłączenie zasilania głównego nie jest możliwe, wykwalifikowany elektryk może bezpiecznie zainstalować przekładniki prądowe zgodnie z zaleceniami, upewniając się, że podłączono przewody, a następnie umieszczono przekładniki prądowe wokół każdego przewodu i zatrzasku.
UWAGA: Nie instaluj przekładników prądowych w miejscu, w którym przekraczają one 75% przestrzeni na przewody.
UWAGA:

Podczas podłączania IQ Envoy do pomiaru produkcji i zużycia, należy zainstalować przekładniki prądowe (CT) dokładnie tak, jak opisano dla twojej instalacji.

Podczas instalowania przekładników prądowych ważne jest, aby dopasować przekładniki prądowe i wyczuć fazy napięcia. Pamiętaj, aby konsekwentnie identyfikować dwie linie prądu przemiennego w trzech punktach: głównej skrzynce przyłączeniowej, urządzeniu Envoy IQ i bezpieczniku obwodu PV. Kolory przewodów (zwykle czarny i czerwony) nie zawsze konsekwentnie identyfikują L1 i L2. W razie wątpliwości użyj miernika, aby to sprawdzić.

Nie instaluj przekładników prądowych w miejscu, w którym przekraczają one 75% powierzchni okablowania lub zapoznaj się z lokalnymi normami w celu uzyskania wskazówek.

Przeprowadź aktywne przewody tylko przez przekładnik CT. Przekładnik CT może monitorować wiele aktywnych przewodów. Możesz przeprowadzić więcej niż jeden przewód przez przekładnik CT, jeśli wszystkie przewody są w tej samej fazie i pasują do otworu w przekładniku CT.

Użyj poniższego diagramu jako odniesienia podczas instalowania przekładników prądowych:

Schemat połączeniowy Envoy IQ

Instalacja przekładnika prądowego CT dla pomiaru produkcji

 1. Umieść przekładnik prądowy w pobliżu L1 obwodu wytwarzania energii słonecznej i upewnij się, że obwód nie jest pod napięciem (wyłącznik wyłączony).
 2. Znajdź strzałkę na etykiecie przekładnika CT.
 3. Podłącz biały przewód do lewego zacisku „P1”.
  Podłącz niebieski przewód do prawego zacisku „P1”.
 4. Dokręcić wszystkie połączenia momentem 0,56Nm.
 5. Przeciągnij przewód L1 przez przekładnik prądowy w kierunku wskazywanym przez strzałkę z boku przekładnika na linii 1 (dopasowując zacisk napięciowy „L1” urządzenia Envoy IQ) obwodu wytwarzania energii słonecznej, ze strzałką skierowaną w stronę skrzynki przyłączeniowej (przeciwnie do obwodu PV).
  UWAGA: Nie przeciągaj przewodów z obwodów akumulatora AC przez przekładnik prądowy. Spowoduje to zniekształcenie odczytów produkcji.

Instalacja przekładnika prądowego CT dla pomiaru zużycia (opcjonalnie)

Zainstaluj dwa przekładniki prądowe z rozdzielonym rdzeniem (CT-200-SPLIT), aby zapewnić pomiar zużycia. Zadbaj o bezpieczne poprowadzenie przewodów przekładników CT do urządzenia Envoy IQ.

 1. Upewnij się, że główne przewody skrzynki przyłączeniowej nie są pod napięciem, dopóki nie zabezpieczysz przewodów przekładników CT w listwach zaciskowych.
 2. Przed poprowadzeniem przewodów przekładnika CT użyj kolorowej taśmy, aby oznaczyć jeden przekładnik CT i wolny koniec jego przewodów.
 3. Przewody oznaczonego taśmą przekładnika podłącz w następujący sposób: biały do górnego zacisku „C1”, a niebieski do dolnego zacisku „C1”.
 4. Przewody nieoznaczonego przekładnika podłącz w następujący sposób: biały do górnego zacisku „C2”, a niebieski do dolnego zacisku „C2”.
 5. Dokręcić śruby bloku zacisków momentem 0,56Nm.
 6. Zacisnąć oznaczony przekładnik prądowy na linii zasilającej L1 skrzynki przyłączeniowej (dopasowując zacisk napięcia „L1” urządzenia Envoy IQ) ze strzałką przekładnika prądowego skierowaną w stronę skrzynki (przeciwnie od sieci).
 7. Zacisnąć nieoznaczony przekładnik prądowy na linii zasilającej L2 skrzynki przyłączeniowej (dopasowując zacisk napięcia „L2” urządzenia Envoy IQ) ze strzałką przekładnika prądowego skierowaną w stronę skrzynki (przeciwnie od sieci).

Przedłużenie przewodów przekładnika CT mierzącego zużycie”.

W razie potrzeby elektryk może przedłużyć przewody przekładnika prądowego wg poniższej instrukcji:

OSTRZEŻENIE: Aby przedłużyć przewody przekładnika CT, elektryk musi użyć odpowiedniej jakości (18-14 AWG) skręconych par przewodów i zainstalować je zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami elektrycznymi.

Elektryk może dodać do przekładnika prądowego rezystancję nawet do trzech omów w obie strony lub do 1,5 oma na przewód. Dla porównania, przy użyciu rezystancji NEC rozdział 9 tabela 8, następujące maksymalne długości dla 75°C według miernika to:

 • 57.6m dla 7-żyłowego 18AWG Cu = 1.5Ω
 • 91.7m dla 7-żyłowego 16AWG Cu = 1.5Ω
 • 148.4m dla 7-żyłowego 14AWG Cu = 1.5Ω
UWAGA: W normie NEC, wartości rezystancji w rozdziale 9, tabela 8 mogą nie być odpowiednie dla wszystkich lokalizacji geograficznych lub warunków instalacji. Licencjonowany elektryk powinien określić grubość i typ przewodu, aby uzyskać maksymalną rezystancję w obie strony wynoszącą trzy omy.

Wybierz przewód, który ma certyfikat NRTL i jest przystosowany do napięcia i temperatury do konkretnego zastosowania. Zapewnij ochronę przewodów przed czynnikami mechanicznymi stosując korytka, certyfikowane kanały NRTL lub bieżnie. Użyj certyfikowanych przez NRTL złącz do wszelkiego rodzaju połączeń i spawów, jeśli są metalowe.

Przewodu zakopane w ziemi muszą posiadać certyfikat NRTL i muszą być zgodne z Kodeksem instalacji. Nie zakopuj spawów, chyba że umieszczono je w certyfikowanej puszce przyłączeniowej z certyfikatem NRTL przeznaczonej do danego zastosowania i zastosowano metodę połączenia odporną na wilgoć z certyfikatem NRTL.

Uruchamianie i aktualizacja urządzenia IQ Envoy

 1. Zamknij drzwi bloku zacisków i zabezpiecz je śrubą.
 2. Podłącz urządzenie IQ Envoy do zasilania.
 3. Jeśli dioda LED trybu AP na obudowie urządzenia Envoy nie świeci się, naciśnij przycisk AP Mode.
 4. Na urządzeniu mobilnym przejdź do ustawień i przyłącz się do sieci Wi-Fi „Envoy_nnnnnn” (gdzie „nnnnnn” oznacza sześć ostatnich cyfr numeru seryjnego IQ Envoy).
 5. Aplikacja poinformuje cię, jeśli oprogramowanie urządzenia Envoy nie jest w najnowszej wersji, wyświetlając komunikat Envoy Software Update. Jeśli aplikacja wyświetla ten komunikat, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować urządzenie.
  OSTRZEŻENIE! Nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji urządzenia IQ Envoy
 6. Przez krótki czas (5-10 minut) musisz trzymać urządzenie mobilne w pobliżu IQ Envoy. Podczas aktualizacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizacja może potrwać do 20 minut. IQ Envoy uruchamia się ponownie kilka razy podczas procedury uaktualniania, a diody LED zapalają się w różnych sekwencjach, aż do zakończenia aktualizacji.

Po zakończeniu aktualizacji i zainstalowaniu systemu PV urządzenie IQ Envoy jest gotowe do drugiej części procedury instalacyjnej.

Podczas uruchamiania urządzenia (około 3 minuty) wszystkie cztery diody LED migają na bursztynowo. Po zakończeniu uruchamiania dioda LED komunikacji urządzenia (Device Communications LED ) miga na bursztynowo, wskazując, że mikroinwertery nie zostały jeszcze wykryte.

Instalacja urządzenia IQ Envoy – Część 2

Po zakończeniu instalacji systemu fotowoltaicznego należy ukończyć część 2 instalacji urządzenia IQ Envoy.

Wykrywanie urządzeń

Użyj jednej z następujących metod w celu wykrycia urządzeń (Mikroinwertery Enphase i / lub Baterie Enphase).

Łączenie z IQ Envoy za pomocą urządzenia mobilnego:
Punkt dostępowy (AP) sieci Wi-Fi IQ Envoy daje możliwość połączenia z nim dowolnego urządzenia mobilnego. Dioda LED trybu AP świeci się na zielono, gdy sieć jest dostępna.

 • Jeśli dioda LED tybu AP nie świeci się, naciśnij przycisk “AP mode” na obudowie urządzenia.
 • Na urządzeniu mobilnym połącz się z siecią Wi-Fi „Envoy_nnnnnn” (gdzie „nnnnnn” oznacza sześć ostatnich cyfr numeru seryjnego IQ Envoy).

Metoda A: Udostępnianie urządzeń poprzez aplikację Installer Toolkit

Użyj aplikacji mobilnej Installer Toolkit, aby skonfigurować numery seryjne zainstalowanych urządzeń w IQ Envoy.

 1. Uruchom aplikację Installer Toolkit i naciśnij pozycję “View Systems”
 2. Wybierz odpowiednią instalację PV lub naciśnij symbol [+], aby dodać nową.
 3. Połącz się z IQ Envoy za pomocą urządzenia mobilnego, w sposób opisany w ramce.
 4. Wróć do aplikacji Installer Toolkit. Jeśli numer seryjny instalowanego IQ Envoy nie jest wyświetlany na ekranie “System Overview”, naciśnij [+] obok słowa “Envoys”. Gdy aplikacja wyświetli numer seryjny urządzenia IQ Envoy, naciśnij go, aby dodać go do systemu.
 5. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, użyj aplikacji Installer Toolkit, aby utworzyć instalację i zeskanować numery seryjne z jej mapy.
 6. Naciśnij przycisk “Connect”, aby zapisać zeskanowane urządzenia w IQ Envoy.
 7. Po wyświetleniu monitu potwierdź liczbę zainstalowanych urządzeń.
 8. Jeśli twój system wymaga profilu sieci dla określonego regionu, wybierz i zastosuj profil sieci na urządzeniach. (Systemy na Hawajach i systemy z bateriami Enphase wymagają ustawienia profilu).

Dioda LED komunikacji (Device Communication LED ) urządzenia świeci na zielono, gdy wszystkie udostępnione urządzenia komunikują się, lub świeci na pomarańczowo, jeśli żadne urządzenie się nie komunikuje.

Metoda B: Wykrywanie urządzeń za pomocą aplikacji Installer Toolkit

Użyj aplikacji mobilnej Installer Toolkit, aby ustawić liczbę urządzeń, które IQ Envoy powinien wyszukać na linii zasilania.

 1. Połącz się z IQ Envoy za pomocą urządzenia mobilnego, w sposób opisany w ramce.
 2. Uruchom aplikację Installer Toolkit i naciśnij “Connect to an Envoy”
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź liczbę zainstalowanych urządzeń.
 4. Jeśli twój system wymaga profilu sieci dla określonego regionu, wybierz i zastosuj profil sieci na urządzeniach. (Systemy na Hawajach i systemy z bateriami Enphase wymagają ustawienia profilu).
 5. Po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie skanowania urządzenia naciśnij OK

Dioda LED komunikacji (Device Communication LED ) urządzenia miga na zielono podczas skanowania, świeci ciągłym zielonym światłem, gdy wszystkie zainstalowane urządzenia komunikują się, lub ciągłym pomarańczowym, jeśli żadne urządzenie się nie komunikuje.

Metoda C: Wykrywanie urządzeń za pomocą IQ Envoy

Jeśli nie korzystasz z aplikacji Installer Toolkit, naciśnij przycisk “Device Scan” na obudowie IQ Envoy. Za pomocą tej metody Envoy IQ przeszukuje linię zasilania przez 15 minut, ale nie wie, ile urządzeń powinien wykryć.

Dioda LED komunikacji urządzenia (Device Communication LED ) miga na zielono przez 15 minut podczas skanowania. Po zakończeniu świeci na zielono, jeśli wykryto co najmniej jedno urządzenie, lub na bursztynowo, jeśli nie wykryto żadnych urządzeń (lub jeśli wykryte urządzenie przestanie się komunikować).

Dla wszystkich metod

Jeśli dioda LED komunikacji urządzenia (Device Communication LED ) świeci się cały czas, przejdź do rozdziału „Problemy z wykrywaniem urządzeń”.

Weryfikacja ustawień i uruchamianie pomiaru

Będąc podłączonym do urządzenia IQ Envoy za pomocą aplikacja Installer Toolkit, sprawdź ekran “Overview” pod kątem następujących informacji:

OSTRZEŻENIE! Jeśli używasz pomiaru zużycia, upewnij się, że poprawnie ustawiłeś typ licznika. Nie można zmienić tego ustawienia po włączeniu pomiaru.
 1. Potwierdź, że oczekiwana liczba urządzeń została wykryta i komunikuje się.
 2. Na ekranie “Overview” sprawdź, czy profil sieci ustawiony jest na wszystkich mikroinwerterach. Ustawienie profilu może potrwać do 5 minut w przypadku typowego systemu.
 3. Naciśnij przycisk “Meters”.
 4. Naciśnij “Production Meter” i postępuj ze instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić pomiar produkcji energii.
 5. Jeśli zainstalowano przekładniki prądowe CT do pomiaru zużycia, naciśnij “Consumption Meter” i postępuj ze instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić pomiar zużycia energii.
 6. Wróć do ekranu Overview i sprawdź odczyt(y) pomiarów.

Jeśli użyłeś aplikacji Installer Toolkit do wykrycia mikroinwerterów, dioda LED wytwarzania energii (Power Production LED ) świeci się na zielono, gdy wszystkie mikroinwertery wytwarzają energię. Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Installer Toolkit, zaświeci się na zielono, jeśli wszystkie komunikujące się mikroinwertery wytwarzają energię. Dioda ta miga na zielono podczas aktualizacji mikroinwerterów. Sprawdź aplikację Installer Toolkit, aby uzyskać szczegółowe informacje o stanie produkcji. Jeśli dioda LED wytwarzania energii (Power Production LED ) świeci się w kolorze bursztynowym, patrz „Problem: Skanowanie urządzeń w aplikacji Installer Toolkit jest zablokowane”.

Połączenie z aplikacją Enlighten

Urządzenie IQ Envoy wymaga połączenia z Internetem w celu raportowania do aplikacji Enlighten. Możesz zapewnić to połączenie za pośrednictwem routera szerokopasmowego, punktu dostępu Wi-Fi w miejscu instalacji lub za pomocą modemu komórkowego Enphase Mobile Connect.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Nie odłączaj zasilania od urządzenia IQ Envoy, jeśli diody LED migają na zielono. Oznacza to, że trwa aktualizacja oprogramowania.

Połącz się z routerem szerokopasmowym, korzystając z jednej z tych metod, opisanych w następujących sekcjach:

 • Metoda A: Zintegrowane Wi-Fi
 • Metoda B: Modem sieci komórkowej Enphase Mobile Connect [CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G) sprzedawane osobno]
 • Metoda C: Kabel Ethernet (brak w zestawie). Ta metoda wymaga użycia ferrytowego rdzenia dołączonego do urządzenia IQ Envoy.
 • Metoda D: Mosty komunikacyjne linii zasilającej (EPLC-01 sprzedawany osobno). Ta metoda wymaga użycia ferrytowego rdzenia dołączonego do urządzenia IQ Envoy.

Metoda A: Zintegrowane Wi-Fi

Zintegrowana sieć Wi-Fi IQ Envoy działa zarówno z częstotliwością 2.4 GHz, jak i 5 GHz, a oprócz Wi-Fi WPS obsługuje kilka protokołów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Należą do nich: WEP Open System, WEP Shared Key, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP i WPA2-EAP. Aby korzystać ze zintegrowanej sieci Wi-Fi Enphase, potrzebujesz routera bezprzewodowego.

 1. Sprawdź, czy żaden kabel Ethernet nie jest podłączony do portu RJ45 urządzenia IQ Envoy.
 2. Jeśli router obsługuje WPS, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym przez kilka sekund. Na większości routerów dioda LED WPS zaczyna migać.
 3. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Installer Toolkit, naciśnij przycisk “Network”, a następnie “Wi-Fi” oraz znajdź i wybierz sieć. Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje WPS, może zostać wyświetlony monit o podanie hasła.
  Jeśli nie korzystasz z aplikacji mobilnej Installer Toolkit, możesz łączyć się tylko za pomocą WPS. Zainicjuj połączenie WPS, naciskając i przytrzymując przycisk trybu AP przez 5 sekund.

Dioda LED komunikacji sieciowej (Network Communications LED ) zacznie migać na zielono. W ciągu trzech minut dioda ta zaświeci się na zielono, wskazując udane połączenie z Internetem i Enlighten. Jeśli dioda LED komunikacji sieciowej (Network Communications LED ) nie świeci się lub świeci się na pomarańczowo, patrz „Problemy z połączeniem internetowym”.

Metoda B: Modem Enphase Mobile Connect

Modemy CELLMODEM-01 (3G) oraz CELLMODEM-03 (4G) sprzedawane są osobno.

Aby zainstalować modem Enphase Mobile Connect:

 1. Podłącz antenę do złącza antenowego i zainstaluj modem zgodnie z opisem w Instrukcji instalacji modemu Enphase Mobile Connect.
 2. Za pomocą kabla mini USB podlącz modem do urządzenia Envoy. W przypadku gdy modem zasilany jest przez urządzenie IQ Envoy dioda zasilania modemy zaświeci się.
  W ciągu trzech minut dioda komunikacji sieciowej IQ Envoy zaświeci się na zielono, wskazując udane połączenie z Internetem i aplikacją Enlighten.
UWAGA! W przypadku modemu Enphase Mobile Connect urządzenie Envoy początkowo łączy się z aplikacją Enlighten co pięć minut przez 12 godzin lub do momentu wykrycia oczekiwanej liczby mikroinwerterów, która oparta jest na liczbie wprowadzonej w polu Total Number of PV Modules (całkowita ilość modułów PV) w aplikacji Enlighten. Następnie IQ Envoy używa trybu raportowania niskiej przepustowości. Tryb niskiej przepustowości przesyła apliakcji Enlighten dane o 15-minutowych przedziałach czasowych oraz dane o zdarzeniach w systemie cztery razy dziennie, a nie co 15 minut, jak w przypadku innych metod połączenia.

Metoda C: Kabel Ethernet

Aby skorzystać z tej metody, potrzebujesz kabla Ethernet i routera szerokopasmowego. Enphase IQ Envoy jest dostarczany z ferrytowym koralikiem. Musisz zainstalować go na kablu Ethernet, aby upewnić się, że nie ma zakłóceń w komunikacji między IQ Envoy a innymi urządzeniami. Aby zainstalować kabel i koralik ferrytowy:

 1. Wybierz nieekranowany kabel Ethernet Cat5E lub Cat6 typu skrętka (UTP). Nie używaj kabla ekranowanego (STP).
 2. Umieść koralik na nowym kablu blisko jednego końca i zamknij zatrzask.
 3. Podłącz koniec kabla z ferrytowym koralikiem do portu Ethernet urządzenia IQ Envoy.
 4. Zabezpiecz opaskę na kablu po każdej stronie koralika ferrytowego.
 5. Zaciśnij dodatkową opaskę dookoła ferrytowego koralika.
 6. Przytnij nadmiar opaski.
 7. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do sieci (routera szerokopasmowego).

W ciągu dwóch minut dioda LED komunikacji sieciowej zaświeci się na zielono, wskazując udane połączenie z Internetem i aplikacją Enlighten.

Gdy używasz kabla Ethernet do połączenia z siecią LAN, dwie małe diody LED na porcie Ethernet wskazują połączenie z siecią i aktywność. Po prawidłowym podłączeniu kabla dioda LED połączenia świeci na zielono, a dioda aktywności miga na zielono lub żółto, gdy dane są wysyłane lub odbierane.

Metoda D: Mosty komunikacyjne linii energetycznych

EPLC-01 sprzedawany jest osobno.
Jeśli chcesz umieścić urządzenie IQ Envoy z dala od routera, w odległości, w której kabel Ethernet nie jest praktyczny lub sygnał bezprzewodowy nie dociera, użyj mostków komunikacyjnych linii energetycznych. Mostki umożliwiają urządzeniu IQ Envoy komunikację z routerem szerokopasmowym za pośrednictwem linii energetycznych instalacji PV. Aby zainstalować mostki komunikacyjne linii energetycznych:

 1. Podłącz jeden z mostków do gniazdka prądu przemiennego bardzo blisko urządzenia IQ Envoy.
 2. Umieść koralik ferrytowy na kablu, blisko jednego końca i zamknij zatrzask.
 3. Podłącz koniec kabla z ferrytowym koralikiem do portu Ethernet urządznia IQ Envoy.
 4. Zabezpiecz opaskę na kablu po każdej stronie koralika ferrytowego.
 5. Zaciśnij dodatkową opaskę dookoła ferrytowego koralika.
 6. Przytnij nadmiar opaski.
 7. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do mostka.
 8. Podłącz drugi mostek do gniazdka sieciowego w pobliżu routera szerokopasmowego.
 9. Podłącz jeden koniec drugiego kabla Ethernet do drugiego mostka, a drugi koniec kabla Ethernet do routera szerokopasmowego.
  W ciągu dwóch minut dioda LED komunikacji sieciowej zaświeci się na zielono, wskazując udane połączenie z Internetem i aplikacją Enlighten.

Brak połączenia z Internetem

Jeśli IQ Envoy nie połączy się z Internetem w ciągu pięciu do dziesięciu minut po użyciu którejkolwiek z powyższych metod, sprawdź „Problemy z połączeniem internetowym”.

Raport podsumowania systemu

Po zakończeniu konfiguracji systemu możesz wygenerować raport podsumowujący i wysłać go e-mailem.

 1. W aplikacji Installer Toolkit naciśnij przycisk Done w prawym górnym rogu ekranu, aby rozłączyć się z urządzeniem IQ Envoy. Aplikacja zapyta, czy chcesz wyświetlić raport podsumowujący.
 2. Naciśnij View Report. Raport wyświetla informacje o urządzeniu IQ Envoy oraz systemie PV wraz z listą numerów seryjnych zainstalowanych mikroinwerterów, ich ostatnich raportów mocy oraz informacje o zastosowanym profilu sieci.
 3. Naciśnij , aby wysłać raport pocztą elektroniczną jako zapis udanej instalacji systemu PV lub w celu potwierdzenia ustawień profilu sieci.
UWAGA! Jeśli Twoje urządzenie mobilne jest połączone z IQ Envoy w trybie AP, wiadomość e-mail pozostanie w skrzynce nadawczej aplikacji e-mail, aby zostać wysłana, gdy tylko urządzenie mobilne ponownie połączy się z Internetem. Aby rozłączyć się z siecią Envoy, przejdź do Ustawień na urządzeniu mobilnym i odłącz się od sieci „Envoy_nnnnnn” (gdzie „nnnnnn” oznacza ostatnie sześć cyfr numeru seryjnego urządzenia IQ Envoy).
UWAGA! Jeśli łączysz się z urządzeniem IQ Envoy po powiązaniu go z systemem PV, raport zawierać będzie nazwę i adres systemu.

Aktywacja monitoringu

Zarejestruj urządzenie IQ Envoy w aplikacji Enlighten na enlighten.enphaseenergy.com. Po zarejestrowaniu systemu PV i pomyślnym zainstalowaniu urządzenia IQ Envoy, aplikacja Enlighten generuje konto dla właściciela instalacji. Po zakończeniu instalacji i rejestracji Enphase wysyła informacje o koncie do właściciela systemu PV, umożliwiając mu zalogowanie się na stronie aplikacji Enlighten i śledzenie wydajności systemu.

Metoda A: Jeśli IQ Envoy jest powiązany z systemem PV w aplikacji Installer Toolkit

 1. Na urządzeniu mobilnym przejdź do ustawień Wi-Fi i odłącz się od sieci IQ Envoy. Powinno to przywrócić połączenie z internetem.
 2. Wróć do aplikacji Installer Toolkit i dotknij przycisku Sync na ekranie System Overview.
 3. Zaloguj się do aplikacji Enlighten i kliknij nazwę systemu do aktywacji na pulpicie instalacyjnym.
 4. Z formularza aktywacji otwórz Array Builder. Aby zobaczyć demo Array Builder, przejdź do enphase.com/support/videos.
  • Jeśli używałeś narzędzia Installer Toolkit do budowania instalacji i skanowania numerów seryjnych mikroinwerterów, twój system PV jest gotowy. Dokonaj niezbędnych zmian w aplikacji Array Builder.
  • Jeśli NIE korzystałeś z narzędzia Installer Toolkit do budowania instalacji i skanowania numerów seryjnych mikroinwerterów, utwórz wirtualny system PV w programie Array Builder, korzystając z mapy instalacji jako odniesienia. (Być może trzeba poczekać, jeśli mikroinwertery nie zgłosiły się jeszcze do aplikacji Enlighten.)

Metoda D: Jeśli IQ Envoy NIE jest powiązany z systemem PV w aplikacji Installer Toolkit

 1. Zaloguj się do aplikacji Enlighten i kliknij Add a New System z pulpitu instalatora.
 2. Wprowadź nazwę instalacji, instalatora, właściciela oraz lokalizację.
 3. Wprowadź numer seryjny urządzenia IQ Envoy
 4. Kliknij Save aby zapisać.
 5. Po zgłoszeniu się mikroinwerterów do aplikacji Enlighten, otwórz Array Builder z formularza aktywacyjnego i utwórz wirtualny system PV, korzystając z mapy instalacji jako odniesienia. Aby zobaczyć demo Array Builder, przejdź do enphase.com/support/videos.

Śledź wydajność systemu PV w aplikacji Enlighten

Po zbudowaniu i aktywacji systemu możesz zalogować się do aplikacji Enlighten, aby wyświetlić dane instalacji. Enlighten wyświetla graficzną reprezentację systemu PV. Pokazuje również szczegółowe informacje o bieżącej i historycznej produkcji energii.

Obsługa urządzenia IQ Envoy

Diody informacyjne i kontrolne

Możesz śledzić postęp instalacji systemu za pomocą aplikacji mobilnej Enphase Installer Toolkit.
Diody LED w IQ Envoy świecą na zielono, gdy funkcja jest włączona lub działa zgodnie z oczekiwaniami, miga, gdy operacja jest w toku, lub świecą na pomarańczowo, gdy konieczne jest rozwiązanie problemu za pomocą aplikacji Installer Toolkit.

Dioda komunikacji sieciowej: Świeci na zielono gdy urządzenie IQ Envoy połączone jest z aplikacją Enlighten
Dioda trybu AP: Świeci na zielono gdy punkt dostępowy sieci Wi-Fi urządzenia IQ Envoy jest dostępny
Przycisk trybu AP: Naciśnij, aby włączyć tryb AP urządzenia IQ Envoy do łączenia się z urządzeniem mobilnym. Przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć połączenie WPS z routerem.
Dioda produkcji energii: Świeci na zielono gdy mikroinwertery produkują energię
Dioda komunikacji z urządzeniami: Świeci na zielono gdy IQ Envoy komunikuje się z innymi urządzeniami
Przycisk skanowania urządzeń: Naciśnij, aby rozpocząć / zatrzymać 15-minutowe skanowanie w poszukiwaniu urządzeń za pośrednictwem linii zasilania.

Statusy LED urządzenia IQ Envoy

Dioda LED Stan Opis
Wszystkie Migają jednocześnie na pomarańczowo Urządzenie IQ Envoy uruchamia się
Migają kolejno na zielono Trwa aktualizacja oprogramowania
Komunikacja sieciowa
Świeci na zielono Urządzenie IQ Envoy komunikuje się z aplikacją Enlighten
Miga na zielono Trwa połączenie WPS lub IQ Envoy próbuje połączyć się z aplikacją Enlighten
Świeci na pomarańczowo Połączenie tylko z siecią lokalną
Wyłączona Brak połączenia z siecią
Tryb AP
Świeci na zielono Tryb AP włączony: sieć Wi-Fi urządzenia IQ Envoy jest dostępna
Wyłączona Tryb AP wyłączony: sieć Wi-Fi urządzenia IQ Envoy jest niedostępna
Produkcja energii
Świeci na zielono Wszystkie komunikujące się mikroinwertery produkują energię
Miga na zielono Trwa aktualizacja oprogramowania mikroinwertera
Świeci na pomarańczowo Co najmniej jeden mikroinwerter nie produkuje energii
Wyłączona Brak komunikacji z mikroinwerterami
(zbyt mało światła słonecznego lub czas nocny)
Komunikacja z urządzeniami
Świeci na zielono Wszystkie urządzenia komunikują się
Miga na zielono Trwa skanowanie dostępnych urządzeń
Świeci na pomarańczowo Co najmniej jedno urządzenie nie komunikuje się
Wyłączona Brak komunikacji z urządzeniami
(zbyt mało światła słonecznego lub czas nocny)

Sygnalizacja LED podczas pierwszego uruchomienia

Kiedy IQ Envoy uruchamia się po raz pierwszy, przechodzi przez początkową sekwencję rozruchową. Podczas tej początkowej sekwencji rozruchowej wszystkie diody LED IQ Envoy migają na pomarańczowo. Po połączeniu z Internetem urządzenie może pobrać aktualizację oprogramowania. Podczas aktualizacji diody LED migają sekwencyjnie na zielono.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Nie odłączaj zasilania, jeśli diody LED migają sekwencyjnie na zielono. Oznacza to, że trwa aktualizacja oprogramowania.

Wstępna kontrola komunikacji

Urządzenie IQ Envoy zwykle wskazuje brak połączenia z Internetem przez dwie do trzech minut po pierwszym uruchomieniu. Następnie wysyła pierwszy raport do aplikacji Enlighten. Gdy Enlighten odpowiada, dioda LED komunikacji sieciowej świeci na zielono, wskazując udane połączenie.

Więcej informacji o stanach urządzenia dotyczących komunikacji z urządzeniami

Wykryte urządzenie (mikroinwerter lub bateria) to urządzenie, które zostało znalezione podczas skanowania urządzeń przez IQ Envoy lub wprowadzone za pomocą aplikacji Installer Toolkit lub Enlighten.

Sygnalizacja stanu przez diodę LED komunikacji urządzeń ma różne znaczenie, w zależności od tego, czy instalator wprowadził oczekiwaną liczbę mikroinwerterów. Jeśli NIE podano oczekiwanej liczby mikroinwerterów poprzez formularz aktywacyjny lub w aplikacji Installer Toolkit, dioda LED sygnalizuje stan zgodnie z opisem w kolumnie Brak oczekiwanej liczby urządzeń. Jeśli podano oczekiwaną liczbę mikroinwerterów, to dioda sygnalizuje stan zgodnie z opisem w kolumnie Wprowadzono oczekiwaną liczbę urządzeń. Jeśli wprowadzono numery seryjne mikroinwerterów, to sygnalizacja oznacza stany opisane w kolumnie Urządzenia wprowadzone.

Stan Brak oczekiwanej liczby urządzeń Wprowadzono oczekiwaną liczbę urządzeń Urządzenia wprowadzone
Świeci na zielono

Wszystkie wykryte urządzenia komunikują się Oczekiwana liczba urządzeń została wykryta i wszystkie komunikują się Wszystkie wprowadzone urządzenia komunikują się
Świeci na zielono

Co najmniej jedno z wykrytych urządzeń nie komunikuje się Liczba komunikujących się urządzeń nie jest równa liczbie urządzeń oczekiwanych (np. 0/12, 1/12, 11/12 lub 13/12) Urządzenia komunikujące się są inne niż urządzenia wprowadzone

Inicjowanie nowego skanowania mikroinwerterów

IQ Envoy identyfikuje każde urządzenie na podstawie unikalnego numeru seryjnego. Jeśli dodasz więcej mikroinwerterów do istniejącego systemu lub wymienisz mikroinwerter lub IQ Envoy, możesz uruchomić skanowanie w celu wykrycia nowych urządzeń. Aby zainicjować nowe skanowanie urządzeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk skanowania urządzeń. IQ Envoy rozpoczynie 15-minutowe skanowanie w celu zidentyfikowania wszystkich mikroinwerterów zainstalowanych w systemie PV. Dioda LED komunikacji z urządzeniami miga na zielono podczas skanowania. Alternatywnie możesz zainicjować skanowanie za pomocą aplikacji Installer Toolkit.
 2. Zaloguj się do aplikacji Enlighten, aby sprawdzić, czy nowy mikroinwerter został znaleziony i użyj Array Builder, aby dodać go do wirtualnej instalacji.
 3. Po wykryciu nowego mikroinwertera zaleca się wyłączenie skanowania. Aby to zrobić, ponownie naciśnij przycisk przycisk skanowania urządzeń.

Łączenie z IQ Envoy

Istnieje kilka sposobów łączenia się z urządzeniem IQ Envoy w celu sprawdzenia statusu lub wykonania zadań konfiguracyjnych:

 • Połączenie bezprzewodowe za pomocą aplikacji Installer Toolkit
 • Połączenie zdalne za pomocą aplikacji Enlighten
 • Połączenie za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego z lokalnym interfejsem IQ Envoy

Połączenie za pomocą aplikacji Installer Toolkit

Enphase Installer Toolkit to aplikacja mobilna, która zapewnia instalatorom możliwości konfiguracji systemu u klienta. Opcje nawiązywania połączenia między aplikacją Installer Toolkit a IQ Envoy to:

 • Podłączenie urządzenia mobilnego do tej samej sieci LAN, co IQ Envoy, korzystając z routera bezprzewodowego.
 • Wykorzystanie urządzenia IQ Envoy do stworzenia bezprzewodowego punktu dostępowego (AP)

Metoda A: Użyj routera bezprzewodowego, aby połączyć się z urządzeniem IQ Envoy

Aby użyć tej metody, wybierz Ustawienia na urządzeniu mobilnym, a następnie połącz się z siecią Wi-Fi twojego routera.

Metoda B: Stwórz bezprzewodowy punkt dostępu

Możesz połączyć się z urządzeniem IQ bez korzystania z routera na miejscu instalacji tworząc bezprzewodowy punkt dostępowy (AP). Aby to zrobić, użyj wbudowanej funkcji Wi-Fi. Tryb AP obsługuje korzystanie z urządzenia mobilnego i wyłącza się po ośmiu godzinach. Dioda LED trybu AP świeci się na zielono, gdy aktywny jest tryb AP. Tryb AP umożliwia podłączenie IQ Envoy z apliakcją Installer Toolkit, dzięki czemu można śledzić postęp instalacji systemu.
Aby rozpocząć sesję AP:

 1. Naciśnij przycisk Trybu AP, aby rozpocząć 8-godzinną sesję AP na urządzeniu IQ Envoy. Dioda LED trybu AP świeci na zielono, gdy aktywny jest tryb AP.
 2. Dioda LED trybu AP świeci na zielono, gdy tryb AP jest włączony i aktywny. Tryb AP kończy się po ośmiu godzinach. Ta dioda LED jest zwykle wyłączona podczas normalnej pracy IQ Envoy.
 3. Wybierz Ustawienia Wi-Fi na urządzeniu mobilnym i połącz się z siecią „ENVOY_nnnnnn” (gdzie „nnnnnn” oznacza ostatnie sześć cyfr numeru seryjnego IQ Envoy).

Dokończ połączenie z IQ Envoy za pomocą aplikacji Installer Toolkit

Gdy urządzenie mobilne i IQ Envoy znajdą się w tej samej sieci LAN, możesz nawiązać połączenie.

 1. Dotknij w dowolnym miejscu wiersza zawierającego numer seryjny IQ Envoy lub naciśnij Connect na dole ekranu System Overview.
 2. Jeśli do skanowania mikroinwerterów użyto aplikacji Installer Toolkit, na tym ekranie wyświetlane są nazwy instalacji i liczba mikroinwerterów z nią powiązanych. Dotknij Connect to Envoy. Aplikacja Installer Toolkit automatycznie próbuje połączyć się z urządzeniem IQ Envoy.
  UWAGA! Jeśli korzystałeś z narzędzia skanującego aplikacji Installer Toolkit, skanowane mikroinwertery są udostępniane urządzeniu IQ Envoy po naciśnięciu Connect to Envoy. Ta czynność zatrzymuje również skanowanie w urządzeniu IQ Envoy, jeśli takie jest w toku.

Więcej informacji na temat aplikacji Enphase Installer Toolkit można znaleźć na stronie enphase.com/installer-toolkit/.

Połączenie zdalne przy użyciu aplikacji Enlighten

Aby sprawdzić status urządzeń Enphase, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do aplikacji Enlighten, aby wyświetlić swoją instalację. Kliknij Devices.
 2. Pojawi się lista urządzeń, w tym urządzenia IQ Envoy oraz wszystkie wykryte mikroinwertery. Kolumna po prawej stronie pokazuje status każdego mikroinwertera.
 3. Aby wyświetlić informacje o statusie urządzenia IQ Envoy, kliknij jego numer seryjny.
 4. Na tym ekranie wyświetlane są: status komunikacji internetowej, komunikacji za pośrednictwem linii zasilającej i liczby mikroinwerterów.
 5. Sprawdź ustawienia raportu. IQ Envoy wysyła regularne raporty do aplikacji Enlighten za pośrednictwem internetu. Domyślnym trybem raportowania dla IQ Envoy jest Standard (wysoka przepustowość łącza). Jeśli używany jest modem Enphase Mobile Connect, to ustawienie jest zablokowane i ustawione na niską przepustowość łącza (Low-Bandwidth). W trybie niskiej przepustowości IQ Envoy wysyła do aplikacji Enlight dane z 15-minutowych przedziałów czasowych cztery razy dziennie. Standardowe raportowanie wysyła dane z przedziałów 5-minutowych co pięć minut w ciągu dnia. Widok w aplikacji Enlighten jest odświeżany co 15 minut.
 6. Stąd możesz sprawdzić siłę sygnału (Check Signal Strength) lub w razie potrzeby wykonać ponowne skanowanie urządzeń (Rescan for Devices). Podczas sprawdzania siły sygnału odczekaj 15 minut na odpowiedź.
 7. Jeśli tekst po prawej stronie Aktualizacji oprogramowania wskazuje, że IQ Envoy wymaga aktualizacji, kliknij Update Software i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Urządzenie IQ Envoy przekazuje dane do aplikacji Enlighten za pomocą połączenia internetowego. Jednak nawet jeśli nie ma aktywnego połączenia z Internetem, możesz komunikować się bezpośrednio z IQ Envoy za pomocą portu Ethernet i komputera osobistego lub urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową. Opcje połączenia z lokalnym interfejsem IQ Envoy są następujące:

Połączenie przy użyciu interfejsu lokalnego

Po podłączeniu komputera lub urządzenia mobilnego do tej samej sieci LAN (sieci lokalnej) co IQ Envoy, możesz uzyskać dostęp do interfejsu urządzenia.

 1. Skorzystaj z wbudowanego Wi-Fi lub podłącz kabel Ethernet między komputerem a urządzeniem IQ Envoy.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym podłączonym do tej samej sieci LAN, co IQ Envoy.
 3. W oknie adresu przeglądarki wprowadź http://envoy.local, aby wyświetlić szczegóły i status systemu. (Jeśli w sieci nie ma routera szerokopasmowego, podłącz laptopa bezpośrednio do portu Ethernet IQ Envoy i przejdź do adresu 169.254.120.)Jeśli w sieci znajdują się dodatkowe jednostki IQ Envoy, możesz uzyskać do nich dostęp, wprowadzając następujące adresy w oknie przeglądarki:
  • http://envoy-2.local
  • http://envoy-3.local, itd.

  Po pomyślnym połączeniu się z IQ Envoy, ekran główny zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.

Przeglądanie odczytów dotyczących produkcji energii

Odczyty produkcyjne w górnej części panelu pokazują bieżące i całkowite wartości produkcji energii. Pierwsza wartość pokazuje produkcję z dnia bieżącego, a druga ilość wyprodukowanej energii przez cały okres użytkowania systemu.

Przegląd lub zmiana ustawień monitoringu

W zakładce Monitoring możesz sprawdzić status połączenia sieciowego.

Aby uzyskać dostęp do stron z ustawieniami komórkowymi (Cellular), Wi-Fi, Ethernet lub strony z narzędziami diagnostycznymi (Diagnostic Tools), wybierz > po prawej stronie żądanej nazwy strony. Zostaniesz poproszony o podanie następujących danych logowania:

 • Nazwa użytkownika (Username): envoy
 • Hasło (Password): nnnnnn (gdzie nnnnnn to ostatnie sześć cyfr numeru seryjnego urządzenia IQ Envoy)

Podgląd informacji o połączeniu komórkowym

Gdy IQ Envoy używa modemu Mobile Connect do łączenia się z aplikacją Enlighten, wybierz >, aby wyświetlić informacje o konfiguracji komórkowej.

Przegląd lub zmiana ustawień połączenia Ethernet

Gdy IQ Envoy używa połączenia Ethernet do komunikacji z aplikacją Enlighten, wybierz >, aby wyświetlić informacje o konfiguracji. Tutaj można skonfigurować statyczny adres IP lub w razie potrzeby zresetować go.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj statycznego adresu IP, chyba że zarezerwujesz ten adres w konfiguracji DHCP na routerze szerokopasmowym. Zobacz sekcję dotyczącą rezerwacji adresów dla DHCP w instrukcji routera. Brak rezerwacji adresu IP w ustawieniach DHCP routera może spowodować zduplikowanie adresów IP i sporadyczne problemy z połączeniem internetowym.
 • Aby użyć statycznego adresu IP, wybierz Use Static IP i wprowadź wymagane dane.
 • Wybierz Update. Aplikacja poprosi o potwierdzenie:
  Ta operacja zakłócić komunikację i wymagać ponownego połączenia.
 • Wybierz OK, aby kontynuować lub Cancel, aby anulować.

Przegląd lub zmiana ustawień Wi-Fi

Gdy urządzenie IQ Envoy używa Wi-Fi do łączenia się z aplikacją Enlighten, wybierz >, aby wyświetlić informacje o konfiguracji Wi-Fi. Tutaj można wyświetlić dostępne sieci (WPS i AP), zaktualizować kraj, włączyć tryb AP i przeglądać informacje o urządzeniu.

Jeśli wymienisz router szerokopasmowy w miejscu instalacji, musisz zaktualizować informacje o połączeniu w IQ Envoy. Aby to zrobić:

 • Wybierz Connect Other Network
 • Wprowadź nową nazwę sieci (Wireless Network Name (ESSID)) oraz hasło (Security Code)

Aby odłączyć urządzenie IQ Envoy od sieci Wi-Fi wykonaj następujące czynnośc:

 • Wybierz More Info
 • Naciśnij Forget this Network (zapomnij sieć)

Diagnozowanie połączenia sieciowego

Wybierz Diagnostic Tools, aby wysłać polecenie ping do urządzenia IQ Envoy, sprawdzić łączność sieciową i trasę połączenia.

Ping: Aby sprawdzić, czy router jest podłączony do IQ Envoy:

 • Wybierz Ping
 • Wprowadź adres IP lub adres url routera
  Aplikacja wyświetla komunikat ładowania, dopóki wyniki nie zostaną zwrócone. Jeśli router jest podłączony do urządzenia IQ Envoy, Ping zwraca komunikat o powodzeniu. Jeśli router nie jest podłączony do wysłannika, Ping zwraca następujące informacje:ping: bad address

Sprawdzanie łączności sieciowej (Check Network Connectivity): Aby sprawdzić szczegóły łączności sieciowej:

 • Wybierz Check Network Connectivity
  Aplikacja wyświetla komunikat ładowania, dopóki wyniki nie zostaną zwrócone. Gdy wyniki zostaną zwrócone, aplikacja wyświetla zbiór podstawowych testów diagnostycznych sieci i wyniki dla urządzenia IQ Envoy.

Sprawdzanie trasy połączenia (Check Network Route): Aby sprawdzić ścieżkę połączenia urządzenia IQ Envoy z Internetem dla wszystkich interfejsów sieciowych:

 • Wybierz Check Network Route
  Aplikacja wyświetla komunikat ładowania, dopóki wyniki nie zostaną zwrócone. Gdy wyniki zostaną zwrócone aplikacja wyświetla zbiór szczegółów routingu dla połączenia urządzenia IQ Envoy z Internetem.

Przeglądanie informacji o mikroinwerterach

Po wybraniu Microinverters na ekranie wyświetlą się następujące informacje:

 • Liczba po lewej stronie słowa Detected wskazuje liczbę mikroinwerterów wykrytych przez urządzenia IQ Envoy.
 • Liczba po lewej stronie słowa Communicating wskazuje liczbę mikroinwerterów komunikujących się z urządzeniem IQ Envoy.
 • Liczba po lewej stronie słowa Producing Power wskazuje liczbę mikroinwerterów produkujących energię.

Przeglądanie informacji o urządzeniu IQ Envoy

W tym miejscu wyświetla się numer seryjny urządzenia IQ Envoy, strefa czasowa i informacje o połączeniu, które różnią się w zależności od typu połączenia internetowego oraz informacja o wersji.

Otwieranie połączenia w celu rozwiązywania problemów

W sekcji Połączenie z obsługą Enphase (Connection to Enphase Support) istnieje możliwość otwarcia połączenia, aby umożliwić Enphase zdalne rozwiązywanie problemów
Jeśli skontaktujesz się z obsługą klienta, personel Enphase może poprosić cię o nawiązanie bezpiecznego połączenia w celach diagnostycznych.

 • Aby otworzyć bezpieczne połączenie, aby personel Enphase mógł zdalnie rozwiązać problemy z systemem PV, wybierz Open Connection.
 • Aby zamknąć bezpieczne połączenie, wybierz Close Connection

Rozwiązywanie problemów

W poniższym rozdziale opisano możliwe problemy i sposoby ich rozwiązania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Nie próbuj naprawiać urządzenia IQ Envoy samodzielnie; nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Otwarcie obudowy IQ Envoy spowoduje utratę gwarancji. Jeśli IQ Envoy przestanie działać, skontaktuj się z obsługą klienta Enphase w celu uzyskania pomocy enphase.com/en-us/support/contact. Wszelkie naprawy mogą zostać wykonany tylko przez wykwalifikowany serwis.

Problemy z wykrywaniem urządzeń

Sposoby rozwiązywania problemów z komunikacją za pośrednictwem linii zasilania.

Problem: komunikat w aplikacji Installer Toolkit “Zgłoszony ruch w wielu domenach” (Cross Domain Traffic Reported)

Oznacza to, że wykryto komunikację z innymi urządzeniami IQ Envoy. Aby rozwiązać ten problem:

 • Jeżeli na wspólnym panelu serwisowym lub transformatorze znajduje się wiele jednostek IQ Envoy, należy uruchomić tylko jedną z nich na raz podczas instalacji.
 • Gdy wiele jednostek IQ Envoy znajduje się na wspólnym panelu serwisowym, użyj filtrów linii zasilania i oddal przewody od siebie o co najmniej 32 centymetry (12 cali).

Jeśli ten alert będzie się powtarzał lub jeśli w aplikacjach Installer Toolkit lub Enlighten pokaże się więcej mikroinwerterów niż oczekiwano, skontaktuj się z obsługą klienta Enphase pod adresem enphase.com/en-us/support/contact.

Problem: Dioda LED komunikacji urządzeń świeci na pomarańczowo

Jeśli dioda LED komunikacji urządzeń świeci na pomarańczowo, może to wynikać z niskiego poziomu światła słonecznego. Jeśli ilość światła słonecznego jest niewystarczająca, aby zasilić mikroinwertery, nie mogą się one komunikować z urządzeniem IQ Envoy. Jeśli ilość światła słonecznego jest wystarczająca, Iq Envoy może mieć trudności z komunikacją przez linie zasilania. Aby rozwiązać ten problem:

 • Sprawdź w aplikacji Installer Toolkit które mikroinwertery nie komunikują się.
 • Sprawdź czy bezpieczniki systemu PV są włączone.
 • Sprawdź, czy moduły fotowoltaiczne są podłączone do mikroinwerterów.
 • Sprawdź, czy napięcie DC modułu fotowoltaicznego mieści się w dopuszczalnym zakresie pracy mikroinwertera.

Problem: Aplikacja Installer Toolkit wykrywa mniej mikroinwerterów niż oczekiwano

Liczba wykrytych mikroinwerterów wskazuje liczbę aktywnych urządzeń wytwarzających energię, zgłaszających się do IQ Envoyi i nie wykazujących żadnych błędów. Jeśli liczba ta jest niższa niż oczekiwano, może to oznaczać, że IQ Envoy nie wykonuje skanowania/wykrywania całej instalacji PV. Może to również oznaczać, że IQ Envoy ma trudności z komunikacją przez linie zasilania lub wynikać z niskiego poziomu światła ślonecznego lub niewystarczającego napięcia modułu fotowoltaicznego do zasilania mikroinwertera. Aby rozwiązać problem:

 • Użyj aplikacji Enlighten lub Installer Toolkit, aby połączyć się z urządzeniem IQ Envoy, aby sprawdzić, czy są mikroinwertery, które nie komunikują się z IQ Envoy lub nie występują żadne błędy.
 • Podłącz IQ ENvoy do obwodu, który obsługuje mniej urządzeń elektronicznych. Urządzenia podłączone do tego samego gniazda zasilającego mogą zakłócać komunikację za pośrednictwem linii energetycznej.
 • Przenieś IQ Envoy jak najbliżej sieci prądu przemiennego, aby upewnić się, że odbiera najsilniejszy możliwy sygnał z każdego mikroinwertera.
 • Jeśli ten problem występuje, gdy poziomy światła słonecznego jest niski, spróbuj ponownie w ciągu dnia.

Problem: Mikroinwertery nie zgłaszają się

Czy skanowanie urządzeń zostało uruchomione, gdy system PV był aktywny?
Skanowanie urządzeń mogło zostać uruchomione, gdy instalacja nie była podłączona do sieci lub gdy nie była zasilana przez światło słoneczne.

 • Uruchom kolejne skanowanie podczas słonecznego dnia.
 • Sprawdź czy bezpieczniki systemu PV są włączone. Urządzenie IQ Envoy nie jest w stanie komunikować się z mikroinwerterami, gdy bezpieczniki te są wyłączone.
 • Sprawdź, czy moduły fotowoltaiczne są podłączone do mikroinwerterów

Czy urządzenie IQ Envoy zainstalowane jest w odpowiednim miejscu?
Urządzenie powinno znajdować się w pobliżu głównej tablicy rozdzielczej lub tablicy rozdzielczej systemu PV.

 • Jeśli siła sygnału jest niska, zasil Iq Envoy z obwodu produkcji energii słonecznej (gdzie lokalne przepisy elektryczne pozwala na monitorowanie urządzeń w tym samym obwodzie). Zapewnia to najlepszą możliwą komunikację za pośrednictwem linii zasilania. Pamiętaj, że IQ Envoy musi być umieszczony w pomieszczeniu (garaż, strych, piwnica lub inne chłodne, suche miejsce) lub w certyfikowanej przez NRTL obudowie NEMA typu 3R. Urządzenie musi również mieć połączenie z Internetem.

Czy instalacja PV jest pod napięciem?
Komunikacja z mikroinwerterami możliwa jest tylko wtedy, gdy są one zasilane. Źródłem zasilania są moduły fotowoltaiczne, które produkują energię tylko w ciągu dnia.

 • Uruchom kolejne skanowanie podczas słonecznego dnia.
 • Sprawdź czy bezpieczniki systemu PV są włączone. Urządzenie IQ Envoy nie jest w stanie komunikować się z mikroinwerterami, gdy bezpieczniki te są wyłączone.
 • Sprawdź, czy moduły fotowoltaiczne są podłączone do mikroinwerterów

Czy fazy są zrównoważone?

  • Poproś elektryka, aby dokonał pomiarów przewodów i linii neutralnej, aby sprawdzić, czy fazy są zrównoważone. Jeśli nie są, konieczne jest ponowne sprawdzenie okablowania.

Czy instalacja PV jest pod napięciem?
Komunikacja z mikroinwerterami możliwa jest tylko wtedy, gdy są one zasilane. Źródłem zasilania są moduły fotowoltaiczne, które produkują energię tylko w ciągu dnia.

Problem: Skanowanie urządzeń w aplikacji Installer Toolkit jest zablokowane.

Najlepiej pozostawić urządzenie IQ Envoy w tym stanie do normalnej pracy. Jeśli jednak chcesz ponownie włączyć skanowanie (na przykład, jeśli wymieniasz mikroinwerter), skontaktuj się z obsługą klienta Enphase pod adresem enphase.com/en-us/support/contact.

Problemy z produkcją energii

Problem: Dioda produkcji energii świeci na pomarańczowo

Dioda LED produkcji energii świeci na zielono, gdy wszystkie mikroinwertery wytwarzają energię, miga na zielono, gdy trwa aktualizacja mikroinwertera, miga na pomarańczowo, gdy mikroinwertery nie zostały jeszcze wykryte, lub świeci na pomarańczowo, gdy którykolwiek z wykrytych mikroinwerterów nie produkuje energii. Skorzystaj z aplikacji Installet Toolkit, aby sprawdzić, których mikroinwerterów dotyczy problem.

 • Jeśli żaden z mikroinwerterów nie wytwarza energii, może to oznaczać problem z siecią lub okablowaniem. Najpierw sprawdź, czy napięcie sieciowe i częstotliwość są prawidłowe. Następnie sprawdź bezpiecznik i okablowanie, zaczynając od tablicy rozdzielczej.
 • Jeśli brak produkcji energii dotyczy wszystkich mikroinwerterów znajdujących się w tej samej gałęzi, sprawdź bezpiecznik i okablowanie, zaczynając od skrzynki przyłączeniowej dla tej gałęzi.
 • Jeśli brak produkcji energii dotyczy pojedynczych mikroinwerterów rozmieszczonych losowo, najpierw sprawdź, czy złącza AC są poprawnie połączone. Następnie sprawdź, czy każdy moduł osiąga wymagane napięcie rozruchowe dla mikroinwertera (zwykle 22 V). Moduł fotowoltaiczny, który ulega awarii lub ma zbyt mały rozmiar, może nie wytwarzać wystarczającej ilości energii do konwersji na prąd przemienny.
 • Mikroinwertery nie raportują produkcji, jeśli nie komunikują się z urządzeniem IQ Envoy. Sprawdź rozdział “Problemy z wykrywaniem urządzeń”, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z wykrywaniem i komunikacją urządzeń.

Problemy z połączeniem z Internetem

W lokalnej sieci komputerowej IQ Envoy jest po prostu kolejnym urządzeniem w sieci, podobnie jak komputer. Enphase oferuje wsparcie techniczne na stronie enphase.com/en-us/support/contact w przypadku problemów z IQ Envoy, ale zakres wsparcia Enphase nie obejmuje konfiguracji sieci lokalnej.

Urządzenie IQ Envoy musi uzyskać adres IP poprzez DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i mieć dostęp do Internetu. Podczas sekwencji rozruchowej zostanie wysłana do routera prośba o przydzielenie adresu IP. Dwie małe zielone diody LED na porcie Ethernet wskazują połączenie z Internetem oraz aktywność. Podczas sekwencji startowej jedna dioda LED będzie świecić na zielono, a druga będzie migać co kilka sekund.

Problem: Dioda komunikacji sieciowej świeci na pomarańczowo lub jest wyłączona

Urządzenie IQ Envoy jest skonfigurowane tak, aby automatycznie uzyskać adres IP poprzez usługę DHCP przy pierwszym uruchomieniu. Źródłem usługi DHCP tym może być zarówno serwer/komputer, jak i prawie każdy router szerokopasmowy. Gdy dioda LED komunikacji sieciowej świeci na pomarańczowo, IQ Envoy ma połączenie tylko z siecią lokalną i nie może połączyć się z aplikacją Enlighten w zaplanowanym czasie raportowania (pięć minut). Gdy dioda LED jest wyłączona, nie ma połączenia z żadną siecią.

Jeśli korzystasz z modemu Enphase Mobile Connect, a dioda LED komunikacji sieciowej nie świeci się lub świeci się na pomarańczowo, patrz Rozwiązywanie problemów w Instrukcji instalacji Enphase Mobile Connect.
W przypadku dowolnej metody połączenia możesz rozwiązać problemy z siecią za pomocą aplikacji mobilnej Installer Toolkit, naciskająć przycisk Network (Sieć), a następnie Diagnostic Tools (Narzędzia diagnostyczne).

 • Odczekaj 10 minut od pierwszej instalacji. Jeśli IQ Envoy otrzymał prawidłowy adres IP, dioda LED na chwilę zmieni kolor na zielony.
 • Sprawdź połączenie sieciowe z routerem lub innym serwerem DHCP. Możesz także skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub skorzystać z dokumentacji routera, aby uzyskać pomoc.
 • Upewnij się, że używasz routera szerokopasmowego, a nie przełącznika (switch) lub koncentratora (hub). Urządzenia te mogą nie zapewniać dzierżawy DHCP, co może uniemożliwić nawiązanie połączenia z Internetem.
 • Użyj aplikacji Installer Toolkit, aby uzyskać nowy adres IP, a następnie poczekaj od 30 do 60 sekund, aż dioda LED komunikacji sieciowej zaświeci się na zielono.
 • Kiedy IQ Envoy podłączony jest do sieci LAN za pomocą kabla Ethernet, dwie małe diody LED na porcie Ethernet wskazują udane połączenie i aktywność. Jedna dioda LED będzie świecić na zielono, a druga będzie migać na zielono lub żółto co kilka sekund. Jeśli którakolwiek z diod nie świeci ani nie miga, spróbuj użyć nowego kabla Ethernet (CAT5).
 • Odłącz wszystkie urządzenia od zasilania, a następnie ponownie podłącz je w następującej kolejności: 1) modem, 2) router, 3) IQ Envoy. Odczekaj kilka minut na ponowne przypisanie adresu IP.
 • Jeśli wymienisz router szerokopasmowy, ustaw w urządzeniu IQ Envoy nową nazwę sieci (SSID) i hasło.

Problem: Brak łączności Wi-Fi

Jeśli dioda LED komunikacji sieciowej pozostaje wyłączona:

 • Jeśli IQ Envoy jest zainstalowany w obudowie, upewnij się, że nie jest wykonana z metali? Metalowe obudowy mogą utrudniać komunikację bezprzewodową.
 • Niektóre ściany mogą zawierać w sobie zbrojenia lub inne metalowe elementy, które mogą wpływać na zasięg bezprzewodowy. Jeśli nie widzisz routera na liście w urządzeniu IQ Envoy lub nie możesz utrzymać połączenia, umieść IQ Envoy bliżej routera.
 • Jeśli upłynął czas połączenia WPS, ponów próbę.
 • Upewnij się, że router szerokopasmowy działa, sprawdzając, czy inne urządzenia mogą uzyskać dostęp do sieci.
 • Jeśli nie widzisz routera na liście w urządzeniu IQ Envoy lub nie możesz utrzymać połączenia, konieczne może być dodanie repeatera bezprzewodowego w celu zwiększenia zasięgu sieci.

Jeśli dioda LED komunikacji sieciowej świeci na pomarańczowo:

 • Odłącz wszystkie urządzenia od zasilania, a następnie ponownie podłącz je w następującej kolejności: 1) modem szerokopasmowy, 2) router Wi-Fi, 3) IQ Envoy.
 • Upewnij się, że router szerokopasmowy jest podłączony do Internetu, sprawdzając, czy inne urządzenia są w stanie uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli inne urządzenia nie są podłączone do Internetu, skontaktuj się z usługodawcą internetowym w celu uzyskania pomocy.

Problem: Status połączenia modemu komórkowego “Rozłączony”

Jeśli IQ Envoy korzysta z modemu Enphase Mobile Connect, dioda LED komunikacji sieciowej IQ Envoy świeci na pomarańczowo dłużej niż 12 godzin, a aplikacja Installer Toolkit wyświetla stan Not Connected (Brak połączenia):

 • Odłącz kabel USB modemu.
 • Odłącz, a następnie podłącz zasilanie do IQ Envoy i poczekaj, aż urządzenia całkowicie się zrestartuje.
 • Ponownie podłącz kabel USB modemu.
 • Odczekaj dwie minuty między odłączeniem i podłączeniem kabla USB do modemu komórkowego.

Problem: IQ Envoy nie łączy się z nowym routerem

Jeśli wymienisz router szerokopasmowy, musisz zaktualizować informacje o połączeniu w IQ Envoy. Aby to zrobić:

 • Połącz się z IQ Envoy korzystając z połączenia lokalnego opisanego w rozdziale “Połączenie przy użyciu interfejsu lokalnego”
 • Wybierz Wi-Fi
 • Wybierz Connect Other Network (Połącz się z inną siecią)
 • Wprowadź nową nazwę sieci Wireless Network Name (ESSID) oraz hasło Security code

Uwagi dotyczące sieci lokalnej

DHCP a statyczny adres IP

Jeśli właściciel instalacji PV nie może korzystać z usługi DHCP, możesz ustawić IQ Envoy do używania statycznego adresu IP. Skorzystaj z narzędzia Installer Toolkit, aby skonfigurować statyczny adres IP. Więcej informacji na temat apliakcji Enphase Installer Toolkit można znaleźć na stronie enphase.com/installer-toolkit/.

 • Z menu wybierz pozycję Network Connectivity (Łączność sieciowa). Pozwala to zobaczyć, czy IQ Envoy używa DHCP czy statycznego adresu IP, i pozwala zmienić to ustawienie w razie potrzeby.
 • Wybierz Check Network Connectivity (Sprawdź łączność sieciową), aby wyświetlić połączenia urządzenia IQ Envoy.
  OSTRZEŻENIE! Nie używaj statycznego adresu IP, chyba że zarezerwujesz ten adres w konfiguracji DHCP na routerze szerokopasmowym. Zobacz sekcję dotyczącą rezerwacji adresów dla DHCP w instrukcji routera. Brak rezerwacji adresu IP w ustawieniach DHCP routera może spowodować zduplikowanie adresów IP i sporadyczne problemy z połączeniem internetowym.

Filtrowanie adresów MAC

Sprawdź, czy w miejscu instalacji jest używane filtrowanie adresów MAC (Media Access Control (MAC)). Przykładem adresu MAC może być: 00:17:F2:D6:B1:45

 • Adresy MAC zawierają sześć par znaków, w tym dowolną cyfrę 0-9 i litery A-F.
 • Adres MAC urządzenia IQ Envoy rozpoczyna się od 00:D0:69

Jeśli sieć w miejscu instalacji używa filtrowania adresów MAC, zidentyfikuj konkretny adres MAC IQ Envoy i dodaj go do listy autoryzowanych urządzeń w routerze. Adresy MAC (przewodowe i bezprzewodowe) znajdują się na etykiecie na tylnej części obudowy urządzenia.

Ustawienia zapory sieciowej (Firewall)

IQ Envoy inicjuje połączenia wychodzące z serwerami internetowymi. Takie połączenia mogą być ograniczone regułami zapory skonfigurowanymi na routerze szerokopasmowym. Routery zwykle zezwalają na wszystkie połączenia wychodzące, ale ograniczają połączenia przychodzące.

Jeśli w miejscu instalacji ogranicza ruch wychodzący, należy przydzielić IQ Envoy statyczny adresu IP i dodać nowe reguły zezwalające na dostęp wychodzący w następujący sposób:

Kierunek Źródło Protokół Port Adres docelowy
Wychodzące adres IP IQ Envoy TCP 80, 443 reports.enphaseenergy.com
Wychodzące adres IP IQ Envoy UDP 80 ping-udp.enphaseenergy.com
Wychodzące adres IP IQ Envoy TCP 80, 443 home.enphaseenergy.com

IQ Envoy łączy się z tymi serwerami przy użyciu ich nazw DNS. Jeśli konfigurujesz reguły zapory sieciowej, Enphase zaleca używanie nazw DNS zamiast bazowych adresów IP. Wynika to z faktu, że adresy IP mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Problemy z mikroinwerterami

Usuwanie stanu DC Resistance Low – Power Off (Niska rezystancja DC – wyłączenie zasilania)

Ten stan występuje tylko w przypadku mikroinwerterów serii S i M250 oraz jednego modelu mikroinwertera M215 (M215 60 2LL S22 IG). Czerwona dioda LED na mikroinwerterze wskazuje ten stan. Dioda pozostanie czerwona, a IQ Envoy będzie nadal zgłaszał awarię do momentu usunięcia błędu.

Czujnik rezystancji izolacji (IR) w mikroinwerterze mierzy rezystancję między dodatnimi i ujemnymi wejściami PV do ziemi. Jeśli którykolwiek opór spadnie poniżej progu, mikroinwerter przerwie wytwarzanie energii i zgłosi ten błąd. Może to wskazywać na wadliwą izolację modułu, wadliwe okablowanie lub złącza, wnikanie wilgoci, itp. Chociaż przyczyna może być tymczasowa, ten stan mikroinwertera utrzymuje się do momentu ręcznego zresetowania czujnika.

Jeśli mikroinwerter zarejestruje stan DC Resistance Low Power Off (Niska rezystancja DC – wyłączenie zasilania), można spróbować usunąć ten błąd. Za pośrednictwem urządzenia IQ Envoy możliwe jest wysłanie do mikroinwertera polecenia clear-dc-resistance-low, aby usunąć błąd. Jeśli stan nie zniknie po wykonaniu poniższej procedury, skontaktuj się z obsługą klienta Enphase Energy pod adresem enphase.com/en-us/support/contact.

Istnieją dwa sposoby wysłania tego polecenia do mikroinwertera. Należy pamiętać, że stan nie zostanie skasowany po zresetowaniu czujnika, jeśli przyczyna błędu nadal występuje. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z instalatorem lub obsługą klienta Enphase Energy pod adresem enphase.com/en-us/support/contact.

Usuwanie błędu za pośrednictwem aplikacji Enlighten

 • Zaloguj się do aplikacji Enlighten i przejdź do swojej instalacji PV
 • Kliknij w zakładkę Events (Zdarzenia). W tym miejscu wyświetlana jest informacja, że w systemie PV występuje błąd DC Resistance Low Power Off (Niska rezystancja DC – wyłączenie zasilania)
 • Kliknij w DC Resistance Low Power Off
 • Jeśli “n” oznacza liczbę urządzeń z błędem, kliknij n devices (show details) (n urządzeń (pokaż szczegóły))
 • Kliknij w numer seryjny mikroinwertera zgłaszającego błąd.
 • Naciśnij przycisk Reset DC Resistance Low Power Off Sensor
  System wyświetli informację: “A DC Resistance Low- Power Off reset task was issued on 08/03/2015 01:34 PM CDT for this microinverter and is still pending.” (“Zadanie resetowania stanu Niska rezystancja DC – wyłączenie zasilania zostało wysłane do tego mikroinwertera w dniu 08.03.2015 13:34 i jest w toku”.

Usuwanie błędu za pośrednictwem aplikacji Installer Toolkit

Na liście wykrytych mikroinwerterów po lewej stronie numeru seryjnego każdego mikroinwertera pojawia się zielona kropka lub czerwony kwadrat. Zielona kropka oznacza, że urządzenie pracuje poprawnie. Czerwony kwadrat wskazuje, że wystąpiło zdarzenie dla tego mikroinwertera.

 • Naciśnij ikonę lewej stronie numeru seryjnego mikroinwertera, aby wyświetlić szczegóły zdarzenia.
 • Jeśli status mikroinwertera wyświetla DC Resistance Low – Power Off, naciśnij ikonę , aby wysłać polecenie usunięcia błędu.
  Aplikacja potwierdzi wysłanie polecenia stosownym komunikatem.

Usuwanie błędu “GFI Tripped”

Ten stan występuje tylko w przypadku mikroinwerterów M190, D380, M210, M200, M175 oraz jednego modelu mikroinwertera M215 (M215-60-2LL-S22). Czerwona dioda LED na mikroinwerterze wskazuje błąd zwarcia doziemnego (GFDI). Dioda pozostanie czerwona, a IQ Envoy będzie nadal zgłaszał awarię do momentu usunięcia błędu.

Jeśli mikroinwerter zarejestruje błąd GFI Tripped, można spróbować go usunąć. Za pośrednictwem urządzenia IQ Envoy możliwe jest wysłanie do mikroinwertera polecenia clear gfi. Jeśli błąd nie zniknie po wykonaniu poniższej procedury, skontaktuj się z obsługą klienta Enphase Energy pod adresem enphase.com/en-us/support/contact.

Istnieją dwa sposoby wysłania tego polecenia do mikroinwertera. Należy pamiętać, że stan nie zostanie skasowany po zresetowaniu czujnika, jeśli przyczyna błędu nadal występuje.

Usuwanie błędu za pośrednictwem aplikacji Enlighten

 • Zaloguj się do aplikacji Enlighten i przejdź do swojej instalacji PV
 • Kliknij w zakładkę Events (Zdarzenia). W tym miejscu wyświetlana jest informacja, że w systemie PV występuje błąd GFI Tripped (zwarcia doziemnego)
 • Kliknij w GFI Tripped
 • Jeśli “n” oznacza liczbę urządzeń z błędem, kliknij n devices (show details) (n urządzeń (pokaż szczegóły))
 • Kliknij w numer seryjny mikroinwertera zgłaszającego błąd.
 • Naciśnij przycisk Reset GFI Sensor
  System wyświetli informację: “A GFI sensor reset task was issued on 08/03/2015 01:34 PM CDT for this microinverter and is still pending” (“Zadanie resetowania czujnika GFI zostało wysłane do tego mikroinwertera w dniu 08/03/2015 01:34 PM CDT i jest w toku”.

Usuwanie błędu za pośrednictwem aplikacji Installer Toolkit

Na liście wykrytych mikroinwerterów po lewej stronie numeru seryjnego każdego mikroinwertera pojawia się zielona kropka lub czerwony kwadrat. Zielona kropka oznacza, że urządzenie pracuje poprawnie. Czerwony kwadrat wskazuje, że wystąpiło zdarzenie dla tego mikroinwertera.

 • Naciśnij ikonę lewej stronie numeru seryjnego mikroinwertera, aby wyświetlić szczegóły zdarzenia.
 • Jeśli status mikroinwertera wyświetla GFI Tripped, naciśnij ikonę , aby wysłać polecenie usunięcia błędu.
  Aplikacja potwierdzi wysłanie polecenia stosownym komunikatem.

Wymiana urządzenia IQ Envoy

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów nadal występują problemy, skontaktuj się z Enphase pod adresem enphase.com/en-us/support/contact.

Jeśli obsługa klienta Enphase zakwalifikuje urządzenie IQ Envoy (RMA) do wymiany, wykonaj następujące czynności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Nie próbuj naprawiać urządzenia IQ Envoy samodzielnie; nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Otwarcie obudowy IQ Envoy spowoduje utratę gwarancji. Jeśli IQ Envoy przestanie działać, skontaktuj się z obsługą klienta Enphase w celu uzyskania pomocy enphase.com/en-us/support/contact.
 • Otwarcie obudowy powoduje utratę gwarancji
 • Naprawiaj urządzenie tylko w wykwalifikowanym serwisie
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem! Podczas wymiany urządzenia IQ Envoy nie należy instalować przekładników prądowych pod napięciem. Zawsze podłączaj przewody przekładników do listw zaciskowych przed włączeniem zasilania. Zawsze odłączaj zasilanie przed odłączeniem przewodów przekładnika od listwy zaciskowej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru Tylko wykwalifikowany personel powinien instalować lub wymieniać urządzenie Enphase IQ Envoy.
OSTRZEŻENIE! Jeśli wymieniany IQ Envoy korzysta z modemu komórkowego Enphase (Enphase Mobile Connect), NIE należy przenosić go do innego systemu PV. To dezaktywuje modem.
 1. Wyłącz bezpiecznik zasilący urządzenie IQ Envoy
 2. Odłącz przewoy L1, L2, L3 (jeśli są używane) oraz przewód neutralny.
 3. Odłącz kabel Ethernet (jeśli używany)
 4. Wyłącz bezpiecznik zasilający mikroinwertery
 5. Unlatch the split core of the production CT (if used) before disconnecting. Once the CT is unlatched, remove it from the sensed wires.
 6. Unlatch the split core of the consumption CTs (if used) before disconnecting. Once the CTs are unlatched, remove them from the sensed wires.
 7. Po otrzymaniu nowego urządzenia IQ Envoy, zainstaluj je i podłącz do zasilania zgodnie z opisem "Zapewnienie połączenia z zasilaniem"
 8. Zainstaluj nowe przekładniki prądowe produkcji i zużycia (jeśli są stosowane) zgodnie z opisem "Instalacja przekładników CT"
 9. Upewnij się, że nowy IQ Envoy uruchamia się.
  ZALECENIE! Po uruchomieniu raz pierwszy IQ Envoy może pobrać automatyczną aktualizację z serwerów Enphase. Aktualizacja może potrwać do 15 minut, a diody urządzenia w tym czasie migają kolejno na zielono.
  OSTRZEŻENIE! Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Nie odłączaj zasilania od IQ Envoy, jeśli diody LED IQ Envoy migają kolejno na zielono. Oznacza to, że trwa aktualizacja oprogramowania.
 10. Podłącz IQ Envoy do aplikacji Enlighten zgodnie z opisem "Połączenie z aplikacją Enlighten"
 11. Sprawdź, czy dioda LED komunikacji sieciowej nowego IQ Envoy zaświeciła się na zielono w ciągu pięciu minut. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów: "Problemy z połączeniem z Internetem"
 12. Jeśli to możliwe, zaloguj się do aplikacji Enlighten i aktywuj IQ Envoy dla tego systemu PV, klikając Add Another Envoy w sekcji Envoy.
 13. Sprawdź, czy nowy IQ Envoy zaczyna wykrywać mikroinwertery w ciągu 20 minut od uruchomienia. W razie potrzeby użyj przycisku skanowania urządzeń na obudowie lub aplikcji Enlighten, aby rozpocząć skanowanie nowych urządzeń. Pamiętaj, że mikroinwertery zostaną wykryte tylko wtedy, gdy jeest wystarczająca ilość światła słonecznego, aby je zasilić. (Zobacz "Nowe skanowanie mikroinwerterów")
  UWAGA! Jeśli stary IQ Envoy skontaktował się z mikroinwerterami tego samego dnia, w którym zainstalowano nowe urządzenie, nowy IQ Envoy nie będzie w stanie wykryć mikroinwerterów. Skontaktuj się z Enphase na enphase.com/en-us/support/contact, aby uzyskać pomoc w tej sytuacji.
 14. Oceń komunikację za pośrednictwem linii zasilania, uruchamiając Communication Check (Test komunikacji) w aplikacji Enlighten lub Installer Toolkit. Jeśli kontrola wykaże słabą komunikację za pośrednictwem linii zasilania, przenieś IQ Envoy bliżej tablicy rozdzielczej.
 15. Skontaktuj się z pomocą techniczną Enphase na stronie enphase.com/en-us/support/contact, aby dodać nowego IQ Envoy do swojego systemu PV i usunąć stare urządzenie.
 16. Wyślij stare urządzenie IQ Envoy do firmy Enphase, korzystając z dostarczonej etykiety wysyłkowej RMA.

Dane techniczne

Oznaczenia Modeli
IQ Envoy
ENV-IQ-AM1-240
Brama komunikacyjna Enphase IQ Envoy ze zintegrowanym pomiarem produkcji PV (ANSI C12.20 +/- 0,5%) i opcjonalnym monitorowaniem zużycia (+/- 2,5%).
Akcesoria (sprzedawane oddzielnie)
Enphase Mobile Connect[Enphase CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G)] Modem komórkowy klasy Plug and Play. (Wymagany odpowiedni zasięg sieci komórkowej w miejscu instalacji).
Przekładnik prądowy zużycia
CT-200-SPLIT
Przekładniki z dzielonym rdzeniem umożliwiają pomiar zużycia energii w całym domu (+/- 2,5%).
Wymagania dotyczące przewodów / zasilania
Wymagania dotyczące zasilania 120/240VAC lub 208Y/120VAC, 0.22A, 60Hz, OVC III.
Po podłączeniu na stałe i zainstalowaniu w obudowie, przewody zasilające muszą być miedziane o twardości 12-14AWG i temperaturze znamionowej do 75oC, muszą być chronione bezpiecznikiem maks. 20A
Złacza przekaźnika 240VAC, OVC II
Pilot duty, B300 (240V lub 120V, 360 VA)
Przewodu przekładnika prądowego CT Przewody przekładnika prądowego produkcji: długość 1.5m (4.9 cala), twardość 18AWG, przystosowane do prądu 200A.
Przewody przekładnika prądowego zużycia: długość 4m (13.1 cala), twardość 18AWG, przystosowane do prądu 200A.
Pobór mocy 3W
Możliwości
Liczba obsługiwanych mikroinwerterów Do 600
Dane mechaniczne
Wymiary (Sz x W x G) 21.3 x 12.6 x 4.5 cm (8.4” x 5” x 1.8”)
Waga 498g
Dopuszczalne warunki otoczenia
Zakres temperatur otoczenia -40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
-40°C do 46°C (-40°F do 115°F) w przypadku instalacji w obudowie
Wilgotność względna 95%
Klasa obudowy IP30. Do montażu wewnątrz lub w certyfikowanej przez NRTL obudowie NEMA typu 3R
Wysokość n.p.m Do 2000m
Chłodzenie Naturalna konwekcja
Opcje połączenia z Internetem
Zintegrowane Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)
Kabel Ethernet Opcjonalny kabel Ethernet [nieekranowana skrętka (UTP)] [802.3, Cat5E (lub Cat 6)].
Nie używaj ekranowanego kabla (STP).
Połączenie komórkowe Opcjonalnie, modem Enphase CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G) (nie jest częścią zestawu)
Obwód pomiarowy
Napięcie 120VAC lub 120/240VAC lub 208Y / 120VAC na listwie zaciskowej zasilania
Prąd Do 200A przez wejścia przekładnika CT
Obwód pomiarowy Per IEC/EN/CSA/UL 61010, CAT III
Opcje pomiaru
 • Model ENV-S-AM1-120: Produkcja i pomiary konsumpcji; ANSI C12.20, klasa dokładności 0.5
 • Model ENV-S-AB-120-A: Raportowanie z mikroinwertera; Dokładność +/- 5.0%
Kwalifikacja CSI IQ Envoy znajduje się na liście urządzeń pomiarowych kwalifikujących się dla programu CSI.
Normy i certyfikaty
Normy i certyfikaty UL 916, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1,
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B),
47 CFR, Part 15, Class B, IEC/EN 61010-1:2010,
EN50065-1, EN61000-4-5, EN61000-6-1, and EN61000-6-2
Pomiar: ANSI C12.20 klasa dokładności 0.5 (ENV-S-AM1-120).