Enphase Envoy

Instrukcja instalacji i obsługi

Urządzenie Enphase Envoy

Informacje

Dane kontaktowe:
Enphase Energy Inc.
1420 N. McDowell Blvd.
Petaluma, CA 94954
www.enphase.com
formularz kontaktowy

Oficjalny dystrybutor produktów Enphase na Polskę:

Smartx Sp. z o.o.
ul. Falista 2, 41-906 Bytom
biuro@mikroinwertery.com
www.enphase.com.pl

Zgodność z FCC

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęcamy do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

 • zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej
 • zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem
 • podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
 • skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Inne informacje

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z ICES 003 Industry Canada.

Informacje o licencjach innych firm można znaleźć w witrynie enphase.com/licenses.

Informacje o patentach firmy Enphase można znaleźć na stronie enphase.com/company/patents/.

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są uznawane za własność ich właścicieli.

Tekst gwarancji można znaleźć na stronie enphase.com/warranty.

Dokumentacja użytkownika jest często aktualizowana. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby uzyskać najnowsze informacje.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do użytku przez profesjonalny personel instalacyjny i konserwacyjny.

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z poniższym testem w pierwszej kolejności

Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku. Instrukcje te są kluczowe dla instalacji i konserwacji urządzenia Enphase IQ Envoy ™.

Aby zapewnić bezpieczną instalację i działanie urządzenia IQ Envoy, należy zwrócić uwagę na następujące symbole bezpieczeństwa, które pojawiają się w tym dokumencie, aby wskazać niebezpieczne sytuacje i ważne instrukcje bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza to niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE Wskazuje na sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować awarię sprzętu. Zachowaj szczególną ostrożność i postępuj zgodnie z instrukcją.
UWAGA Wskazuje na informacje, które są bardzo ważne dla optymalnego działania systemu. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Instrukcje bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem!
Nie instaluj transformatorów prądowych (CT), gdy w obwodzie płynie prąd. Zawsze instaluj przewody CT w listwach zaciskowych przed zasileniem obwodu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem.
Ryzyko pożaru.
Nie próbuj naprawiać urządzenia Envoy samodzielenie. Nie zawiera ono części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Manipulowanie lub otwieranie obudowy IQ Envoy spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli IQ Envoy przestanie działać, skontaktuj się z działem obsługi klienta Enphase, aby uzyskać pomoc na stronie enphase.com/en-us/support/contact. Zleć serwis wykwalifikowanemu personelowi.
Tylko wykwalifikowany personel powinien rozwiązywać problemy, instalować lub wymieniać urządzenie Enphase Envoy.
Nie podłączaj nieużywanych zacisków lub listew zaciskowych do urządzenia Enphase Envoy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem.
Nie używaj urządzenia Enphase w sposób nieprzewidziany przez producenta. Może to spowodować śmierć lub obrażenia osób lub uszkodzenie sprzętu.
Zawsze odłączaj obwód od systemu dystrybucji zasilania budynku przed instalacją lub serwisowaniem transformatorów prądowych (CT).
OSTRZEŻENIE Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenie Enphase Envoy, przeczytaj wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze zarówno w opisie technicznym, jak i na samym urządzeniu.
Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Instalując IQ Envoy w obudowie, wybierz miejsce do instalacji, w którym temperatura otoczenia nie przekracza 46°C (115°F).
UWAGA Nie należy instalować transformatorów prądowych w panelu, w którym zajmują one więce niż 75% powierzchni panelu. Sprawdź lokalne przepisy i normy w celu uzyskania wskazówek.
Nie instaluj transformatorów prądowych w miejscu, w którym będą blokować otwory wentylacyjne lub w obszarze wentylacji bezpieczników.
Transformatory prądowe (CT) nie nadają się do metod okablowania klasy 2 i nie są przeznaczone do podłączenia do urządzeń klasy 2.
Zabezpiecz transformatory prądowe (CT) i poprowadź przewody tak, aby nie stykały się bezpośrednio z zaciskami pod napięciem lub magistralą.
Wykonaj wszystkie instalacje elektryczne zgodnie ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.
Aby zapewnić optymalną niezawodność i spełnić wymagania gwarancyjne, urządzenie Enphase Envoy musi zostać zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją.

Urządzenie Enphase Envoy

Urządzenie Enphase IQ Envoy jest integralnym elementem systemu Enphase Home Energy Solution. Działa między urządzeniami Enphase lub innym systemem PV a internetowym oprogramowaniem do monitorowania i analizy produkcji energii Enphase Enlighten™. W połączeniu z urządzeniami Enphase IQ Envoy może kontrolować funkcje zarządzania siecią oraz monitorować produkcję energii oraz jej zużycie. W połączeniu z systemami fotowoltaicznymi innymi niż Enphase może gromadzić dane dotyczące produkcji i zużycia, ale nie kontroluje funkcji zarządzania siecią.

WAŻNE: Urządzenie Enphase IQ Envoy oraz mikroinwertery serii IQ6 oraz IQ7 nie komunikują się i nie powinny być używane z urządzeniami poprzedniej generacji. Zawsze używaj mikroinwerterów serii IQ6 i/lub IQ7 z urządzeniem IQ Envoy.

Jak działa system mikroinwerterów Enphase

Mikroinwerter Enphase przekształca wyjście prądu stałego modułu fotowoltaicznego w prąd przemienny zgodny z siecią. Oprócz przeprowadzania konwersji prądu stałego na prąd przemienny, maksymalizuje produkcję energii, stosując zaawansowany algorytm śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT). Ten zintegrowany system maksymalizuje produkcję energii systemu PV, zwiększa jego niezawodność oraz upraszcza projektowanie, instalację i zarządzanie.

Urządzenie Envoy IQ działa jako brama między urządzeniami Enphase i aplikacją Enlighten, wykorzystując precyzyjne transformatory prądowe (CT) do pomiaru produkcji energii fotowoltaicznegj i jej zużycia w domu. Gromadzi dane dotyczące wydajności systemu fotowoltaicznego za pośrednictwem linii prądu przemiennego i przekazuje te dane do apliakcji Enlighten za pośrednictwem Internetu w celu sporządzania raportów statystycznych. Aplikacja Enlighten analizuje dane zebrane przez każdy mikroinwerter Enphase podłączony do urządzenia Envoy IQ. Jest ono niezbędne do monitorowania systemu PV oraz rozwiązywania problemów. Aplikacja Enlighten automatycznie wykrywa wszelkie spadki w produkcji energii, identyfikuje możliwe przyczyny i sugeruje rozwiązania.

Aplikacja Enlighten zapewnia szeroki zakres informacji na temat wydajności systemu fotowoltaicznego. Dostęp do niej możesz uzyskać na komputerze lub urządzeniu mobilnym i przeglądać aktualne informacje o wydajności w dowolnym momencie.

Rozwiązania Enphase dla systemów fotowoltaicznych

Planowanie i przygotowanie instalacji

Instalacja i obsługa IQ Envoy nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani unikalnej wiedzy komputerowej lub sieciowej. Dla sieci lokalnej (LAN), IQ Envoy jest po prostu kolejnym urządzeniem w sieci, podobnie jak komputer. IQ Envoy po prostu łączy się z routerem lub wykorzystuje Enphase Mobile Connect™ (modem komórkowy) w celu komunikacji z witryną monitorowania i analizy produkcji energii Enphase Enlighten. Urządzenie Envoy IQ komunikuje się z mikroinwerterami za pomocą przewodów zasilających.

Po zainstalowaniu, wykryciu lub przygotowaniu mikroinwerterów urządzenie IQ Envoy utrzymuje wewnętrzną bazę danych wszystkich znanych mikroinwerterów Enphase w zarządzanej przez siebie instalacji PV. W regularnych odstępach czasu IQ Envoy odpytuje każdy mikroinwerter w poszukiwaniu danych dotyczących produkcji energii. Posługując się połączeniem internetowym, Envoy IQ przekazuje te informacje do aplikacji Enlighten. Urządzenie Envoy IQ zgłasza również wszelkie stany błędu, które mają wpływ na niego lub na mikroinwertery. W aplikacji Enlighten można wyświetlić zarówno dane dotyczące produkcji i zużycia energii, jak i stan błędów.

Urządzenie IQ Envoy komunikuje się zarówno za pośrednictwem linii zasilającej, jak i połączenia internetowego. Z jednej strony Envoy IQ komunikuje się z mikroinwerterami poprzez linie energetyczne na obiekcie, z drugiej z aplikacją Enlighten przez Internet.

Schamet instalacji opartej i mikroinwertery Enphase

Kontrola przed instalacją

Przed zainstalowaniem urządzenia IQ Envoy wykonaj następujące kroki.

WAŻNE: Urządzenie Enphase IQ Envoy oraz mikroinwertery serii IQ6 oraz IQ7 nie komunikują się i nie powinny być używane z urządzeniami poprzedniej generacji. Zawsze używaj mikroinwerterów serii IQ6 i/lub IQ7 z urządzeniem IQ Envoy.

Zaplanuj podłączenie zasilania

Zaplanuj instalację IQ Envoy w certyfikowanej przez NRTL obudowie NEMA typu 3R (lub lepszej). W przypadku okablowania w pomieszczeniu należy zastosować odpowiednio dobraną obudowę.

Zaplanuj podłączenie do Internetu

Dodatkowe wymagania dotyczące korzystania z internetowego oprogramowania do monitorowania i analizy produkcji i zużycia energii Enlighten to:

 • połączenie internetowe dla urządzenia IQ Envoy przez router lub modem komórkowy Enphase Mobile Connect [model Enphase CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G)]. Zdecyduj, czy podłączyć IQ Envoy do Internetu za pomocą zintegrowanego Wi-Fi, modemu Enphase Mobile Connect, czy też mostka PLC z kablami Ethernet.
 • Jedna z następujących przeglądarek internetowych z włączonymi plikami cookie: Chrome 44 lub nowszy, Firefox 41 lub nowszy, Internet Explorer 11, Microsoft Edge dla Windows, Safari 8 lub nowszy.

Pobierz zestaw narzędzi dla instalatorów solarnych Installer Toolkit App

Enphase Installer Toolkit App to aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS i Android, która umożliwia instalatorom konfigurację systemu podczas instalacji, eliminując potrzebę korzystania z laptopa i zwiększając wydajność instalacji.

 • Pobierz aplikację mobilną Enphase Installer Toolkit App i otwórz ją, aby zalogować się na swoje konto Enlighten. Dzięki tej aplikacji możesz połączyć się z urządzeniem Envoy IQ, aby śledzić postęp instalacji systemu. Aby pobrać kliknij tutaj
 • Pobierz najnowszą wersję oprogramowania. Aby to zrobić, przejdź do ekranu Envoy Resources w ustawieniach aplikacji Installer Toolkit App
 • Aby uruchomić aplikację Installer Toolkit, potrzebujesz jednego z następujących urządzeń mobilnych:
  • urządzenie mobilne z systemem Android w wersji 5 (Lollipop) lub nowszej, lub
  • urządzenie z systemem iOS 8 lub nowszym
Pakiet instalacyjny Enphase Installer Toolkit App

Uwagi dotyczące pomiaru

IQ Envoy zawiera produkcyjny przekładnik prądowy. Dodatkowo możesz zamówić dwa przekładniki prądowe do monitorowania zużycia energii. Podczas instalacji przekładników prądowych:

 • Nie instaluj przekładników prądowych w miejscu, w którym przekraczają one 75% przestrzeni na przewody o dowolnym polu przekroju lub zapoznaj się z lokalnymi normami w celu uzyskania wskazówek.

Aby zainstalować produkcyjny przekładnik prądowy:

 • Upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń do zainstalowania produkcyjnego przekładnika prądowego wokół linii 1 odłącznika fotowoltaicznego.

Aby zainstalować przekładnik prądowy monitorujący zużycie energii (przekładnik CT-200-SPLIT zamawiany osobno):

 • W przypadku pomiaru zużycia netto upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń do zainstalowania obu przekładników prądowych wokół linii 1 i 2 od głównych kanałów zasilających.
 • Aby dokonać pomiaru całkowitego zużycia, upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń do zainstalowania przekładników prądowych wokół linii zasilających obwód konsumpcyjny.

Zawartość opakowania

Sprawdź następujące elementy w opakowaniu:

 • Urządzenie IQ Envoy z pomarańczowym logotypem IQ
 • Produkcyjny przekładnik prądowy ze stałym rdzeniem
 • Długość szyny DIN do montażu
 • Ferrytowy koralik do zamocowania na kablu Ethernet, jeśli jest używany
 • Instrukcja szybkiej instalacji Envoy IQ

Wymagane akcesoria

Instalując urządzenie IQ Envoy na zewnątrz użyj certyfikowanej przez NRTL obudowy NEMA typu 3R (lub lepszej) z przyłączem rurowym. Nie wierć otworów w górnej części obudowy lub w innym miejscu, które pozwala na wnikanie wilgoci. Metalowe obudowy mogą wpływać na siłę sygnału Wi-Fi. W przypadku instalacji w pomieszczeniu należy stosować odpowiednio dobraną obudowę.

Opcjonalne akcesoria

W razie potrzeby upewnij się, że masz następujące opcjonalne elementy:

 • Jeśli planujesz wykonać pomiar zużycia energii, potrzebujesz dwóch przekładników prądowych z rozdzielonym rdzeniem (Enphase CT-200-SPLIT)
 • Zdecyduj, której opcji użyć do połączenia z Internetem:
  • Modem Enphase Mobile Connect [zamów Enphase CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G)]
  • Mostek Ethernet przez sieć elektroenergetyczną (PLC) z kablami Ethernet (zamów Enphase EPLC-01)
  • Kabel Ethernet [802.3, Cat5E lub Cat6, nieekranowana skrętka (UTP)]. Nie używaj ekranowanego kabla skrętki (STP).

Pojemność systemu

IQ Envoy wykonuje pomiary produkcyjne, opcjonalne pomiary zużycia i monitoruje do 600 mikroinwerterów Enphase i do 39 baterii AC firmy Enphase.

UWAGA: Aby zainstalować wiele urządzeń Envoy w jednym systemie PV, sprawdź nasze wytyczne techniczne dotyczące projektowania komercyjnego na stronie enphase.com/support.

Stwórz mapę systemu PV i zainstaluj moduły fotowoltaiczne i mikroinwertery

Stwórz mapę systemu PV, którą zeskanujesz później za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji Installer Toolkit. (Patrz „Metoda A: Zaopatrzenie urządzeń w pakiet instalatora”)

UWAGA: W razie potrzeby mapę instalacji można znaleźć na odwrocie instrukcji mikroinwertera.
 • Utwórz papierową mapę instalacji, aby zapisać numery seryjne i pozycje mikroinwerterów w Twoim systemie PV.
 • Podobnie jak w przypadku mikroinwerterów (i baterii Enphase, jeśli są zainstalowane), oderwij usuwalną etykietę z dolnej części urządzenia IQ Envoy i umieść ją na papierowej mapie instalacji.
 • Zawsze przechowuj kopię mapy instalacyjnej w swojej dokumentacji.

Kolejność instalacji

Instalacja urządzenia IQ Envoy składa się z dwóch części. Aby zapewnić pomyślne wykrycie urządzenia, należy wykonać część 2 po zainstalowaniu mikroinwerterów i/lub akumulatorów Enphase.

INSTALACJA - CZĘŚĆ 1
1. Wybierz miejsce instalacji dla urządzenia IQ Envoy
2. Podłącz urządzenie IQ Envoy do zasilania
3. Uruchom i zaktualizuj urządzenie IQ Envoy
INSTALACJA - CZĘŚĆ 2
4. Wykryj urządzenia
5. Sprawdź konfigurację i uruchom pomiar
6. Połącz się z aplikacją Enlighten
7. Wyślij raport podsumowujący swojej instalacji
8. Aktywuj monitoring

Instalacja urządzenia IQ Envoy – Część 1

Aby zainstalować IQ Envoy, wykonaj następujące kroki i zapoznaj się z poniższym rysunkiem oraz schematem połączeń:

Złącza urządzenia IQ Envoy

Wybór lokalizacji dla urządzenia IQ Envoy

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Instalując IQ Envoy w obudowie, wybierz miejsce instalacji, w którym temperatura otoczenia nie przekracza 46ºC (115ºF).
 1. Zainstaluj IQ Envoy w pobliżu głównego przyłącza elektrycznego lub PCC (punkt wspólnego sprzężenia) i przy wyborze lokalizacji weź pod uwagę długość przewodów produkcyjnych CT (1.5m). Nie przedłużaj przewodów produkcyjnych CT.
 2. Zainstaluj IQ Envoy w chronionym suchym miejscu w obudowie z certyfikatem NRTL, NEMA typ 3R (lub lepszym) z przyłączem rurowym. W przypadku okablowania IQ Envoy w pomieszczeniu należy zastosować odpowiednio dobraną obudowę.
  UWAGA: Metalowe obudowy mogą wpływać na siłę sygnału Wi-Fi.
 3. Sposób montażu:
  • Zainstaluj urządzenie poziomo za pomocą dołączonej szyny DIN.
  • Do montażu na ścianie użyj dwóch śrub #8 i śrubokręta. Najpierw zamontuj szynę DIN, a następnie przymocuj do niej urządzenie IQ Envoy.

Zapewnienie połączenia z zasilaniem

Po podłączeniu urządzenia IQ Envoy należy go zainstalować w wentylowanej obudowie z certyfikatem NRTL NEMA typu 3R (lub lepszym) z przyłączem rurowym.

IQ Envoy wykorzystuje bloki zacisków do zasilania i połączeń pomiarowych. Musisz zainstalować jeden przekładnik prądowy (CT) do pomiaru produkcji. Monitorowanie zużycia jest opcjonalne i wymaga zamówienia i zainstalowania dwóch dodatkowych przekładników prądowych z dzielonym rdzeniem. Użyj chronionego kanału dla przewodów CT od głównego przyłącza zasilania do urzadzenia IQ Envoy. Przewody zużycia CT mają 4m długości. Jeśli potrzebujesz je przedłużyć, sprawdź opis tej procedury w dalszej części niniejszej instrukcji. Nigdy nie przedłużaj przewodów produkcyjnych CT.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Zawsze należy odłączyć napięcie obwodów przed podłączeniem zasilania i przekładników prądowych.
 1. Do obwodu zasilającego użyj dwupolowego bezpiecznika do 20A (maksymalnie).
 2. Upewnij się, że okablowanie zasilające jest miedziane w klasie od 12 do 14 AWG dla temperatury 75°C lub wyższej.
 3. Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę na drzwiach bloku zacisków i otwórz je.
 4. Otwórz drzwi bloku zacisków i podłącz przewody zasilające oraz przewody neutralne, jak pokazano na poniższym schemacie: podłącz linię 1 do L1, linię 2 do L2, a przewód neutralny do N. Dokręć śrubę z momentem 1.18Nm
Schemat połączeniowy Envoy IQ

Instalacja przekładników CT dla pomiarów

IQ Envoy używa bloków zacisków do pomiaru połączeń. Monitorowane przez UL przekładniki prądowe zapewniają pomiar produkcji energii i (opcjonalnie) pomiar zużycia. Podczas podłączania IQ Envoy do pomiaru produkcji i zużycia, należy zainstalować przekładniki prądowe (CT) dokładnie tak, jak opisano dla twojej instalacji. Musisz zadbać o bezpieczne poprowadzenie przewodów przekładników CT z sieci prądu przemiennego do urządzenia IQ Envoy. Jeśli chcesz przedłużyć przewody, zobacz „Przedłużenie przewodów CT”.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie instaluj przekładników prądowych pod napięciem. Zawsze podłączaj przewody CT do listw zaciskowych przed zasileniem obwodu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Należy pamiętać, że instalacja tego urządzenia wiąże się z ryzykiem porażenia prądem. Podczas podłączania okablowania urządzena Envoy IQ zawsze wyłącz zasilanie główne. Jeśli odłączenie zasilania głównego nie jest możliwe, wykwalifikowany elektryk może bezpiecznie zainstalować przekładniki prądowe zgodnie z zaleceniami, upewniając się, że podłączono przewody, a następnie umieszczono przekładniki prądowe wokół każdego przewodu i zatrzasku.
UWAGA: Nie instaluj przekładników prądowych w miejscu, w którym przekraczają one 75% przestrzeni na przewody.
UWAGA:

Podczas podłączania IQ Envoy do pomiaru produkcji i zużycia, należy zainstalować przekładniki prądowe (CT) dokładnie tak, jak opisano dla twojej instalacji.

Podczas instalowania przekładników prądowych ważne jest, aby dopasować przekładniki prądowe i wyczuć fazy napięcia. Pamiętaj, aby konsekwentnie identyfikować dwie linie prądu przemiennego w trzech punktach: głównej skrzynce przyłączeniowej, urządzeniu Envoy IQ i bezpieczniku obwodu PV. Kolory przewodów (zwykle czarny i czerwony) nie zawsze konsekwentnie identyfikują L1 i L2. W razie wątpliwości użyj miernika, aby to sprawdzić.

Nie instaluj przekładników prądowych w miejscu, w którym przekraczają one 75% powierzchni okablowania lub zapoznaj się z lokalnymi normami w celu uzyskania wskazówek.

Przeprowadź aktywne przewody tylko przez przekładnik CT. Przekładnik CT może monitorować wiele aktywnych przewodów. Możesz przeprowadzić więcej niż jeden przewód przez przekładnik CT, jeśli wszystkie przewody są w tej samej fazie i pasują do otworu w przekładniku CT.

Użyj poniższego diagramu jako odniesienia podczas instalowania przekładników prądowych:

Schemat połączeniowy Envoy IQ

Instalacja przekładnika prądowego CT dla pomiaru produkcji

 1. Umieść przekładnik prądowy w pobliżu L1 obwodu wytwarzania energii słonecznej i upewnij się, że obwód nie jest pod napięciem (wyłącznik wyłączony).
 2. Znajdź strzałkę na etykiecie przekładnika CT.
 3. Podłącz biały przewód do lewego zacisku „P1”.
  Podłącz niebieski przewód do prawego zacisku „P1”.
 4. Dokręcić wszystkie połączenia momentem 0,56Nm.
 5. Przeciągnij przewód L1 przez przekładnik prądowy w kierunku wskazywanym przez strzałkę z boku przekładnika na linii 1 (dopasowując zacisk napięciowy „L1” urządzenia Envoy IQ) obwodu wytwarzania energii słonecznej, ze strzałką skierowaną w stronę skrzynki przyłączeniowej (przeciwnie do obwodu PV).
  UWAGA: Nie przeciągaj przewodów z obwodów akumulatora AC przez przekładnik prądowy. Spowoduje to zniekształcenie odczytów produkcji.

Instalacja przekładnika prądowego CT dla pomiaru zużycia (opcjonalnie)

Zainstaluj dwa przekładniki prądowe z rozdzielonym rdzeniem (CT-200-SPLIT), aby zapewnić pomiar zużycia. Zadbaj o bezpieczne poprowadzenie przewodów przekładników CT do urządzenia Envoy IQ.

 1. Upewnij się, że główne przewody skrzynki przyłączeniowej nie są pod napięciem, dopóki nie zabezpieczysz przewodów przekładników CT w listwach zaciskowych.
 2. Przed poprowadzeniem przewodów przekładnika CT użyj kolorowej taśmy, aby oznaczyć jeden przekładnik CT i wolny koniec jego przewodów.
 3. Przewody oznaczonego taśmą przekładnika podłącz w następujący sposób: biały do górnego zacisku „C1”, a niebieski do dolnego zacisku „C1”.
 4. Przewody nieoznaczonego przekładnika podłącz w następujący sposób: biały do górnego zacisku „C2”, a niebieski do dolnego zacisku „C2”.
 5. Dokręcić śruby bloku zacisków momentem 0,56Nm.
 6. Zacisnąć oznaczony przekładnik prądowy na linii zasilającej L1 skrzynki przyłączeniowej (dopasowując zacisk napięcia „L1” urządzenia Envoy IQ) ze strzałką przekładnika prądowego skierowaną w stronę skrzynki (przeciwnie od sieci).
 7. Zacisnąć nieoznaczony przekładnik prądowy na linii zasilającej L2 skrzynki przyłączeniowej (dopasowując zacisk napięcia „L2” urządzenia Envoy IQ) ze strzałką przekładnika prądowego skierowaną w stronę skrzynki (przeciwnie od sieci).

Przedłużenie przewodów przekładnika CT mierzącego zużycie”.

W razie potrzeby elektryk może przedłużyć przewody przekładnika prądowego wg poniższej instrukcji:

OSTRZEŻENIE: Aby przedłużyć przewody przekładnika CT, elektryk musi użyć odpowiedniej jakości (18-14 AWG) skręconych par przewodów i zainstalować je zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami elektrycznymi.

Elektryk może dodać do przekładnika prądowego rezystancję nawet do trzech omów w obie strony lub do 1,5 oma na przewód. Dla porównania, przy użyciu rezystancji NEC rozdział 9 tabela 8, następujące maksymalne długości dla 75°C według miernika to:

 • 57.6m dla 7-żyłowego 18AWG Cu = 1.5Ω
 • 91.7m dla 7-żyłowego 16AWG Cu = 1.5Ω
 • 148.4m dla 7-żyłowego 14AWG Cu = 1.5Ω
UWAGA: W normie NEC, wartości rezystancji w rozdziale 9, tabela 8 mogą nie być odpowiednie dla wszystkich lokalizacji geograficznych lub warunków instalacji. Licencjonowany elektryk powinien określić grubość i typ przewodu, aby uzyskać maksymalną rezystancję w obie strony wynoszącą trzy omy.

Wybierz przewód, który ma certyfikat NRTL i jest przystosowany do napięcia i temperatury do konkretnego zastosowania. Zapewnij ochronę przewodów przed czynnikami mechanicznymi stosując korytka, certyfikowane kanały NRTL lub bieżnie. Użyj certyfikowanych przez NRTL złącz do wszelkiego rodzaju połączeń i spawów, jeśli są metalowe.

Przewodu zakopane w ziemi muszą posiadać certyfikat NRTL i muszą być zgodne z Kodeksem instalacji. Nie zakopuj spawów, chyba że umieszczono je w certyfikowanej puszce przyłączeniowej z certyfikatem NRTL przeznaczonej do danego zastosowania i zastosowano metodę połączenia odporną na wilgoć z certyfikatem NRTL.

Uruchamianie i aktualizacja urządzenia IQ Envoy

 1. Zamknij drzwi bloku zacisków i zabezpiecz je śrubą.
 2. Podłącz urządzenie IQ Envoy do zasilania.
 3. Jeśli dioda LED trybu AP na obudowie urządzenia Envoy nie świeci się, naciśnij przycisk AP Mode.
 4. Na urządzeniu mobilnym przejdź do ustawień i przyłącz się do sieci Wi-Fi „Envoy_nnnnnn” (gdzie „nnnnnn” oznacza sześć ostatnich cyfr numeru seryjnego IQ Envoy).
 5. Aplikacja poinformuje cię, jeśli oprogramowanie urządzenia Envoy nie jest w najnowszej wersji, wyświetlając komunikat Envoy Software Update. Jeśli aplikacja wyświetla ten komunikat, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować urządzenie.
  OSTRZEŻENIE! Nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji urządzenia IQ Envoy
 6. Przez krótki czas (5-10 minut) musisz trzymać urządzenie mobilne w pobliżu IQ Envoy. Podczas aktualizacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizacja może potrwać do 20 minut. IQ Envoy uruchamia się ponownie kilka razy podczas procedury uaktualniania, a diody LED zapalają się w różnych sekwencjach, aż do zakończenia aktualizacji.

Po zakończeniu aktualizacji i zainstalowaniu systemu PV urządzenie IQ Envoy jest gotowe do drugiej części procedury instalacyjnej.

Podczas uruchamiania urządzenia (około 3 minuty) wszystkie cztery diody LED migają na bursztynowo. Po zakończeniu uruchamiania dioda LED komunikacji urządzenia (Device Communications LED ) miga na bursztynowo, wskazując, że mikroinwertery nie zostały jeszcze wykryte.

Instalacja urządzenia IQ Envoy – Część 2

Po zakończeniu instalacji systemu fotowoltaicznego należy ukończyć część 2 instalacji urządzenia IQ Envoy.

Wykrywanie urządzeń

Użyj jednej z następujących metod w celu wykrycia urządzeń (Mikroinwertery Enphase i / lub Baterie Enphase).

Łączenie z IQ Envoy za pomocą urządzenia mobilnego:
Punkt dostępowy (AP) sieci Wi-Fi IQ Envoy daje możliwość połączenia z nim dowolnego urządzenia mobilnego. Dioda LED trybu AP świeci się na zielono, gdy sieć jest dostępna.

 • Jeśli dioda LED tybu AP nie świeci się, naciśnij przycisk “AP mode” na obudowie urządzenia.
 • Na urządzeniu mobilnym połącz się z siecią Wi-Fi „Envoy_nnnnnn” (gdzie „nnnnnn” oznacza sześć ostatnich cyfr numeru seryjnego IQ Envoy).

Metoda A: Udostępnianie urządzeń poprzez aplikację Installer Toolkit

Użyj aplikacji mobilnej Installer Toolkit, aby skonfigurować numery seryjne zainstalowanych urządzeń w IQ Envoy.

 1. Uruchom aplikację Installer Toolkit i naciśnij pozycję “View Systems”
 2. Wybierz odpowiednią instalację PV lub naciśnij symbol [+], aby dodać nową.
 3. Połącz się z IQ Envoy za pomocą urządzenia mobilnego, w sposób opisany w ramce.
 4. Wróć do aplikacji Installer Toolkit. Jeśli numer seryjny instalowanego IQ Envoy nie jest wyświetlany na ekranie “System Overview”, naciśnij [+] obok słowa “Envoys”. Gdy aplikacja wyświetli numer seryjny urządzenia IQ Envoy, naciśnij go, aby dodać go do systemu.
 5. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, użyj aplikacji Installer Toolkit, aby utworzyć instalację i zeskanować numery seryjne z jej mapy.
 6. Naciśnij przycisk “Connect”, aby zapisać zeskanowane urządzenia w IQ Envoy.
 7. Po wyświetleniu monitu potwierdź liczbę zainstalowanych urządzeń.
 8. Jeśli twój system wymaga profilu sieci dla określonego regionu, wybierz i zastosuj profil sieci na urządzeniach. (Systemy na Hawajach i systemy z bateriami Enphase wymagają ustawienia profilu).

Dioda LED komunikacji (Device Communication LED ) urządzenia świeci na zielono, gdy wszystkie udostępnione urządzenia komunikują się, lub świeci na pomarańczowo, jeśli żadne urządzenie się nie komunikuje.

Metoda B: Wykrywanie urządzeń za pomocą aplikacji Installer Toolkit

Użyj aplikacji mobilnej Installer Toolkit, aby ustawić liczbę urządzeń, które IQ Envoy powinien wyszukać na linii zasilania.

 1. Połącz się z IQ Envoy za pomocą urządzenia mobilnego, w sposób opisany w ramce.
 2. Uruchom aplikację Installer Toolkit i naciśnij “Connect to an Envoy”
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź liczbę zainstalowanych urządzeń.
 4. Jeśli twój system wymaga profilu sieci dla określonego regionu, wybierz i zastosuj profil sieci na urządzeniach. (Systemy na Hawajach i systemy z bateriami Enphase wymagają ustawienia profilu).
 5. Po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie skanowania urządzenia naciśnij OK

Dioda LED komunikacji (Device Communication LED ) urządzenia miga na zielono podczas skanowania, świeci ciągłym zielonym światłem, gdy wszystkie zainstalowane urządzenia komunikują się, lub ciągłym pomarańczowym, jeśli żadne urządzenie się nie komunikuje.

Metoda C: Wykrywanie urządzeń za pomocą IQ Envoy

Jeśli nie korzystasz z aplikacji Installer Toolkit, naciśnij przycisk “Device Scan” na obudowie IQ Envoy. Za pomocą tej metody Envoy IQ przeszukuje linię zasilania przez 15 minut, ale nie wie, ile urządzeń powinien wykryć.

Dioda LED komunikacji urządzenia (Device Communication LED ) miga na zielono przez 15 minut podczas skanowania. Po zakończeniu świeci na zielono, jeśli wykryto co najmniej jedno urządzenie, lub na bursztynowo, jeśli nie wykryto żadnych urządzeń (lub jeśli wykryte urządzenie przestanie się komunikować).

Dla wszystkich metod

Jeśli dioda LED komunikacji urządzenia (Device Communication LED ) świeci się cały czas, przejdź do rozdziału „Problemy z wykrywaniem urządzenia”.

Weryfikacja ustawień i uruchamianie pomiaru

Będąc podłączonym do urządzenia IQ Envoy za pomocą aplikacja Installer Toolkit, sprawdź ekran “Overview” pod kątem następujących informacji:

OSTRZEŻENIE! Jeśli używasz pomiaru zużycia, upewnij się, że poprawnie ustawiłeś typ licznika. Nie można zmienić tego ustawienia po włączeniu pomiaru.
 1. Potwierdź, że oczekiwana liczba urządzeń została wykryta i komunikuje się.
 2. Na ekranie “Overview” sprawdź, czy profil sieci ustawiony jest na wszystkich mikroinwerterach. Ustawienie profilu może potrwać do 5 minut w przypadku typowego systemu.
 3. Naciśnij przycisk “Meters”.
 4. Naciśnij “Production Meter” i postępuj ze instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić pomiar produkcji energii.
 5. Jeśli zainstalowano przekładniki prądowe CT do pomiaru zużycia, naciśnij “Consumption Meter” i postępuj ze instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić pomiar zużycia energii.
 6. Wróć do ekranu Overview i sprawdź odczyt(y) pomiarów.

Jeśli użyłeś aplikacji Installer Toolkit do wykrycia mikroinwerterów, dioda LED wytwarzania energii (Power Production LED ) świeci się na zielono, gdy wszystkie mikroinwertery wytwarzają energię. Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Installer Toolkit, zaświeci się na zielono, jeśli wszystkie komunikujące się mikroinwertery wytwarzają energię. Dioda ta miga na zielono podczas aktualizacji mikroinwerterów. Sprawdź aplikację Installer Toolkit, aby uzyskać szczegółowe informacje o stanie produkcji. Jeśli dioda LED wytwarzania energii (Power Production LED ) świeci się w kolorze bursztynowym, patrz „Problem: pakiet instalatora wskazuje, że skanowanie jest wstrzymane”.

Połączenie z aplikacją Enlighten

Urządzenie IQ Envoy wymaga połączenia z Internetem w celu raportowania do aplikacji Enlighten. Możesz zapewnić to połączenie za pośrednictwem routera szerokopasmowego, punktu dostępu Wi-Fi w miejscu instalacji lub za pomocą modemu komórkowego Enphase Mobile Connect.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Nie odłączaj zasilania od urządzenia IQ Envoy, jeśli diody LED migają na zielono. Oznacza to, że trwa aktualizacja oprogramowania.

Połącz się z routerem szerokopasmowym, korzystając z jednej z tych metod, opisanych w następujących sekcjach:

 • Metoda A: Zintegrowane Wi-Fi
 • Metoda B: Modem sieci komórkowej Enphase Mobile Connect [CELLMODEM-01 (3G) lub CELLMODEM-03 (4G) sprzedawane osobno]
 • Metoda C: Kabel Ethernet (brak w zestawie). Ta metoda wymaga użycia ferrytowego rdzenia dołączonego do urządzenia IQ Envoy.
 • Metoda D: Mosty komunikacyjne linii zasilającej (EPLC-01 sprzedawany osobno). Ta metoda wymaga użycia ferrytowego rdzenia dołączonego do urządzenia IQ Envoy.

Metoda A: Zintegrowane Wi-Fi

Zintegrowana sieć Wi-Fi IQ Envoy działa zarówno z częstotliwością 2.4 GHz, jak i 5 GHz, a oprócz Wi-Fi WPS obsługuje kilka protokołów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Należą do nich: WEP Open System, WEP Shared Key, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP i WPA2-EAP. Aby korzystać ze zintegrowanej sieci Wi-Fi Enphase, potrzebujesz routera bezprzewodowego.

 1. Sprawdź, czy żaden kabel Ethernet nie jest podłączony do portu RJ45 urządzenia IQ Envoy.
 2. Jeśli router obsługuje WPS, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym przez kilka sekund. Na większości routerów dioda LED WPS zaczyna migać.
 3. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Installer Toolkit, naciśnij przycisk “Network”, a następnie “Wi-Fi” oraz znajdź i wybierz sieć. Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje WPS, może zostać wyświetlony monit o podanie hasła.
  Jeśli nie korzystasz z aplikacji mobilnej Installer Toolkit, możesz łączyć się tylko za pomocą WPS. Zainicjuj połączenie WPS, naciskając i przytrzymując przycisk trybu AP przez 5 sekund.

Dioda LED komunikacji sieciowej (Network Communications LED ) zacznie migać na zielono. W ciągu trzech minut dioda ta zaświeci się na zielono, wskazując udane połączenie z Internetem i Enlighten. Jeśli dioda LED komunikacji sieciowej (Network Communications LED ) nie świeci się lub świeci się na pomarańczowo, patrz „Problemy z połączeniem internetowym”.